Slovensko: Historický kalendár na 9. novembra

TASR, 9. novembra 2018 6:25

Piatok 9. novembra 2018. Je to štyridsiaty piaty pracovný týždeň a 313. deň roka 2018.

Foto:TASR


Bratislava 9. novembra (TASR) -

SLOVENSKO - OSOBNOSTI

1695 - Narodil sa v Kežmarku lekár a prírodovedec DANIEL FISCHER, ktorý sa zaoberal okrem iného prípravou liečiv. Najznámejší je tzv. karpatský olej z limby a kosodreviny. Napísal aj rozsiahlu správu o epidémii kiahní na Slovensku v rokoch 1740 až 1742. Zomrel 18.9.1746.

1750 - Narodil sa (ako deň narodenia uvádzajú niektoré zdroje aj 11. november) v Bátovciach náboženský spisovateľ a evanjelický cirkevný hodnostár MARTIN HAMALIAR, spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry česko-slovenskej na evanjelickom lýceu v Bratislave. Zomrel 3.8.1812.

1841 - Narodil sa v Antole (dnes Svätý Anton) katolícky kňaz, básnik a spisovateľ ANDREJ TRÚCHLY-SYTNIANSKY, ktorý sa okrem kultúrneho a národného pozdvihnutia Slovákov usiloval aj o zlepšenie ich hmotného postavenia. Bol spoluzakladateľom Prvej prievidzskej sporiteľne a na vlastné náklady vydával rôzne osvetové publikácie. Redigoval aj jediný vtedajší literárny časopis Orol a pracoval na preklade Biblie do slovenčiny. Zomrel 28.10.1916.

1898 - Narodil sa v Bodiciach (dnes súčasť Liptovského Mikuláša) maliar a grafik ZOLTÁN PALUGYAY. Zahynul v Nízkych Tatrách pri výstupe na Ďumbier 18.9.1935.

1904 - Narodil sa v Banskej Bystrici sochár KOLOMAN MAKOVÍNY. Zomrel 5.2.1963.

1906 - Narodila sa v obci Moštenica maliarka, publicistka a prekladateľka LEA MRÁZOVÁ. Zomrela 11.1.1995.

1939 - Narodil sa v Bratislave maliar a grafik VLADIMÍR GAŽOVIČ, ktorý čerpá z umeleckého odkazu symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších výtvarných prúdov. Pre európsku i svetovú grafiku rozvinul nové možnosti v technike farebnej litografie tlačenej z kameňa.

1944 - Narodil sa v obci Šapinec (dnes je súčasťou obce Okrúhle) známy karikaturista rusínskej národnosti FEDOR VICO, ktorý v legendárnom časopise Roháč vytvoril populárnu postavu Jánošíka, vychádzajúcu niekoľko rokov pod názvom Dereš Fedora Vica. Účinkoval aj v dvoch dokumentárnych filmoch Marka Škopa: Iné svety (Made in Šariš), Osadné. V Prešove organizuje medzinárodnú súťaž kresleného humoru Zlatý súdok.

1957 - Narodil sa v Harvelke rímskokatolícky kňaz, nitriansky diecézny biskup VILIAM JUDÁK, bývalý (2006-2015) podpredseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS).


SLOVENSKO - UDALOSTI


1776 - Na mieste dnes už starej budovy Opery a Baletu Slovenského národného divadla (SND) na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave otvorili prvé kamenné Mestské divadlo. Projektantom budovy bol staviteľ Matej Walch.

1875 - Uhorský minister vnútra Koloman Tisza zrušil Maticu slovenskú, ktorá bola obnovená až v roku 1919.

1988 - Vyhlásili Chránenú krajinnú oblasť Záhorie.
Téma TASR