Súťaž o Antonovi Bernolákovi

Michaela Kovacsova, 14. novembra 2018 12:12

Popri svedomitom štúdiu odbornej literatúry si žiaci prezreli aj expozíciu Antona Bernoláka v Múzeu Jána Thaina.

Nové Zámky 14. novembra (SkolskyServis.sk) - V CK Nábrežie sa 8. novembra konala súťaž „Život a dielo Antona Bernoláka". Jej organizátorom bol Miestny odbor Matice slovenskej v Nových Zámkoch, ktorý ju v spolupráci s Múzeom Jána Thaina pripravil pre žiakov novozámockých základných škôl. Do súťaže sa zapojilo sedem škôl. Medzi nimi bola aj tá naša Základná škola Hradná, ktorú reprezentovali žiaci zo 7. B triedy: Bibiána Barátová, Há My Nguyen Ba a Oliver Habrman.
Foto: Michaela Kovácsová

Popri svedomitom štúdiu odbornej literatúry si žiaci prezreli aj expozíciu Antona Bernoláka v Múzeu Jána Thaina a vypočuli si prednášku o diele a o pôsobení tohto významného národného dejateľa v Nových Zámkoch.
Samotná súťaž pozostávala zo 4 kôl. Prvé kolo prebiehalo formou testu obsahujúceho 20 otázok, z ktorého naši žiaci získali plný počet bodov, čo im zabezpečilo priebežné prvenstvo. Na úspešné zvládnutie druhého, tretieho a štvrtého kola bolo potrebné v každom kole správne odpovedať na vylosovanú otázku. Oliver, Hanka a Bibi aj v týchto kolách ukázali, že ich záujem o život a dielo Antona Bernoláka mal svoj zmysel. V konečnom vyhodnotení súťaže sa totiž s plným počtom bodov umiestnili na 1. mieste. Zúčastneným žiakom blahoželáme a prajeme im, aby aj v budúcnosti mali podobné úspechy vo všetkých súťažiach, do ktorých sa zapoja.

Autor textu a fotografie: Michaela Kovácsová

Téma TASR