Sústredenie žiakov ZŠ Dargovských hrdinov na Zemplínskej Šírave

Mgr. Ivana Čepová, 16. októbra 2018 14:08

V dňoch od 19. – 21. 9.2018 žiaci Základnej školy Dargovských hrdinov 19 v Humennom absolvovali „Sústredenie malých programátorov“.

Humenné 16. októbra (SkolskyServis.sk) - Zúčastnili sa ho žiaci 2. – 5. ročníka z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Sústredenia malých programátorov na Zemplínskej Šírave Foto: Mgr. Ivana Čepová

Vďaka skvelej spolupráci všetkých zainteresovaných dopadlo všetko na jednotku. Sústredenie sa uskutočnilo v rekreačnom stredisku Zemplínska Šírava- Kamenec. Organizátorom sústredenia bola Základná škola Dargovských hrdinov v Humennom v rámci projektu Klubu nadaných detí v Humennom, ktorý vedú Mgr. Ivana Čepová a PaedDr. Ingrid Závodská. Zúčastnilo sa ho 48 žiakov z Humenného a zo Svidníka. Program sústredenia bol zameraný na realizáciu rôznych vzdelávacích aktivít, kódovanie, ale i na rekreačno – turistické aktivity.

Počas prvého dňa žiaci navštívili Vinianske jazero a Viniansky hrad. Na tomto gotickom hrade, ktorý pochádza z 13. storočia, sa stretli s rôznymi remeslami, zaujali ich členovia občianskeho združenia Zemplínsko-užská hradná cesta, ktorý tu pracujú na obnove hradu – v dobových kostýmoch. Ešte počas cesty z Humenného vyhlásili fotosúťaž o „Najfoto Vinného“. Žiaci sa počas vychádzky snažili fotoaparátom zachytiť čo najkrajšie miesta.
Popoludní žiakov čakalo zaujímavé predstavenie Chemická a fyzikálna show. Boli svedkami skvelých pokusov, predstavenie prebiehalo interaktívnou formou a okrem efektných pokusov sa žiaci naučili ako vyrobiť vedecké hračky aj v domácom prostredí.

Sústredenia malých programátorov na Zemplínskej Šírave Foto: Mgr. Ivana Čepová


Po predstavení žiakov čakala tvorba kvízov na tému Viniansky hrad na stránke Kahoot, pridávanie fotografií z Vinného na online nástenku Padlet, vychádzka v okolí hotela a filmové predstavenie.

Druhý deň sústredenia začal minilogickou olympiádou, s úlohami zameranými na rozvoj verbálneho, logického, matematického myslenia a úsudku, ako aj priestorovej predstavivosti. Počas tohto dňa pracovali žiaci rozdelení do skupín na konštruovaní a programovaní robotických stavebníc LEGO Boost a Robotist Sensor Car, ďalší pracovali na aktivite „Cesta po štátoch Európskej únie“ (rozdelenie detí do tímov, pridelenie jednotlivých štátov EÚ tímom, oboznamovanie sa s históriou, kultúrou, zaujímavosťami, geografiou jednotlivých štátov EÚ prostredníctvom vyhľadávania informácií z encyklopédií, tvorba priestorových modelov zaujímavých stavieb, artefaktov typických pre daný štát.

Sústredenia malých programátorov na Zemplínskej Šírave Foto: Mgr. Ivana Čepová


Nasledovala aktivita „Ozobot spoznáva štáty Európskej únie“. Žiaci, ktorí nepoznali prácu s minirobotom Ozobot sa dozvedeli, akým spôsobom ho môžu programovať – na papieri, na tablete a v počítači. Následne dokresľovali trasy s ozokódmi (pokynmi) pre svojho minirobota.

Na záver žiaci prezentovali jednotlivé modely zaujímavých stavieb štátov EÚ a nahrávali video z prezentácií jednotlivých skupín. Popoludní čakal žiakov zaslúžený relax v bazéne 

Tretí deň sústredenia sme vkladali prezentácie a fotografie 3D modelov svetových stavieb na online nástenku Padlet, na programe bolo aj programovanie - Kodu, micro:bit, elektronické stavebnice - Robotist, Lego Boost. Nasledovalo vyhodnotenie aktivít sústredenia, fotografickú súťaž vyhodnotil pán Ľuboš Lukáč. Každý žiak bol odmenený a získal aj certifikát za absolvovanie sústredenia. Po vyhodnotení nasledovala prehliadka pieskových sôch na Kamenci na Zemplínskej Šírave.

Sústredenia malých programátorov na Zemplínskej Šírave Foto: Mgr. Ivana Čepová


Zásluha za vydarené podujatie patrí hlavne p. učiteľke Mgr. Ivane Čepovej, Mgr. Jane Lukáčovej, Mgr. Ing. Dáši Luksajovej, PaedDr. Ingrid Závodskej, ale aj hosťom PaedDr. Kataríne Hvizdovej a Mgr. Ľubošovi Lukáčovi. Poďakovanie patrí aj zúčastneným žiakom, ktorí počas troch dní perfektne plnili všetky úlohy a aktivity. Ďakujeme aj tým, ktorí sústredenie finančne podporili: Mesto Humenné, Rodičovské združenie pri ZŠ Dargovských hrdinov19 v Humennom a rodičia zúčastnených žiakov.
Autor: Mgr. Ivana Čepová

Téma TASR