Literárna exkurzia v Martine

ZŠ Fintice, 12. novembra 2018 14:47

Exkurzii predchádzalo projektové vyučovanie o vybraných literárnych osobnostiach.

Foto: ZŠ Fintice


Fintice 12. novembra (SkolskyServis.sk) - Dňa 26.10.2018 sa žiaci zo ZŠ s MŠ Fintice, s pani učiteľkami PaedDr. Mochňackou a p. PaedDr. Pekárovou, vybrali na Literárnu exkurziu do Martina. Exkurzii predchádzalo projektové vyučovanie o vybraných literárnych osobnostiach. Počas cesty boli žiaci oboznámení s reáliami a zaujímavosťami, ktoré pre nich pripravili vyučujúce. Prvá zastávka bola v Literárnom múzeu v Martine, kde sa dozvedeli o počiatkoch našej literatúry až po 19.storočie. Nasledovala prehliadka expozície spolu so sprievodným slovom lektorky a doplňujúcimi informáciami od vyučujúcich slovenského jazyka. V ďalšej časti exkurzie sme navštívili Dom J.C. Hronského, Maticu slovenskú a Národný cintorín v Martine, kde sú pochované významné osobnosti nielen literárneho, ale aj národného života. Krásne slnečné počasie a nezabudnuteľné zážitky z exkurzie nás budú sprevádzať počas celého školského roka.

Viac foto na https://zsfintice.edupage.org/

Téma TASR