Kríž na mieste, kde by ste ho nečakali

Ľubomír Baloga, 19. apríla 2019 8:16

Cementáreň Ladce. Na hodinách geografie bola určite spomínaná. Spomenieme si na ňu stále pri kúpe cementu.

Spišské Vlachy 20. apríla (SkolskyServis.sk) - Ale ktovie, ako by sme obstáli v súťaži Milujem Slovensko. Lokalizovali by sme Ladce na slepej mape? Vybrali sme sa tam osobne.

Blížil sa sviatok sv. Jána Krstiteľa de la Salle – patróna kresťanských učiteľov. Je patrónom aj nás, učiteľov zo ZŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Žiaci dostali riaditeľské voľno. Deň učiteľov teda potešil aj ich. Školské chodby ostali prázdne. Vybrali sme sa na výlet, pre mnohých do neznáma. Smer našej cesty: CEMENTÁREŇ LADCE, resp. kameňolom v blízkosti fabriky. No to, prečo sme sa tam vybrali, by ste iste nečakali. Chceli sme si nabrať, no nie cement, ale duchovné povzbudenie.

Kríž na mieste, kde by ste ho nečakali - Hora Butkov Foto: ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy


Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva (Ladce – hora Butkov)
V novopostavenom Kostole Božieho milosrdenstva v Ladciach sme najprv slávili svätú omšu. Po nej nám miestny duchovný otec viac priblížil toto neobyčajné miesto a jeho históriu. V nadmorskej výške 584 m. n m. sa týči 12-metrový kamenný kríž. Kríž a okolo neho vybudované nové slovenské pútnické miesto stojí na 11. etáži kameňolomu. Bol postavený na podnet pátra Eliasa Vellu, ktorý ho v roku 2013 aj požehnal. Do kríža bola vložená relikvia dreva Svätého kríža a kamienok z otvoru v skale na Golgote. Nachádza sa tam kaplnka Božieho milosrdenstva i šesť metrov vysoká socha Panny Márie (spolu s podstavcom meria deväť metrov). Fyzicky nie je cesta do Skalného sanktuária náročná, je to skôr príjemná prechádzka. Aj keď starší už môžu mať problém. Z duchovného hľadiska je to krížová cesta a pomalý výstup na Kalváriu. Cestou sme sa zastavili pri jednotlivých zastaveniach krížovej cesty, aby sme nad nimi rozjímali z pohľadu nášho učiteľského povolania. Po výstupe nám hora Butkov ponúkla nielen krásny výhľad na okolie, ale aj možnosť čerpať mnoho Božieho požehnania a milostí. Domov sme odchádzali povzbudení aj slovami pána dekana – nášho duchovného otca Jozefa Šimurdiaka o tom, že Boh je prítomný všade – aj na miestach a v životných situáciách, kde by sme ho nečakali.SRDCE šk. rok 2018-19, č. 2 VEĽKÁ NOC

Ľubomír Baloga (ZŠ sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy)

okrem učenia som zodpovedný za vydávanie školského časopisu SRDCE

Téma TASR