Žilinský RAPEŠ je najúspešnejším vysokoškolským internátnym rádiom

Školský servis, 17. apríla 2019 14:11

Obstáť v takej kvalitnej konkurencii nie je vôbec jednoduché.

Žilina 17. apríla (SkolskyServis.sk) - Rádiorallye je výročná súťažná prehliadka tvorby a vysielania amatérskych univerzitných, vysokoškolských a internátnych rozhlasových štúdií, krúžkov, klubov za účasti subjektov zo Slovenskej republiky a z Českej republiky. Obstáť v takej kvalitnej konkurencii nie je vôbec jednoduché. A o to viac sa z prvého miesta teší práve Rapeš, internátne rozhlasové štúdio Žilinskej univerzity.V dňoch 3. – 7.4. 2019 sa Internátne rozhlasové štúdio Rapeš (IRŠ Rapeš) zúčastnilo na medzinárodnej súťaži internátnych rádií Rádiorallye 2019. V konkurenčnom boji desiatich rádií z rôznych univerzít v rámci Slovenska a Česka obsadilo IRŠ Rapeš 1. miesto a získalo ocenenie IRŠ roka 2019. Okrem hlavnej kategórie taktiež vyhralo z pomedzi 145 súťažných nahrávok 2. miesto v kategórii nahrávka roka. Dokopy IRŠ Rapeš získalo 5 prvých miest v kategóriách C2: Elektronická hudba, D: Akustické zvuky prírody a živých bytostí, H: Zvučky a jingle a I: Reklamy a upútavky.

Výhra titulu IRŠ roka 2019 znamená pre Rapeš obrovský úspech. Súťaž Rádiorallye 2019 ukázala silné aj slabé stránky všetkých IRŠ. Napriek vysokému počtu nováčikov, ktorí s vysielaním a prácou v rádiu nemajú žiadnu skúsenosť, sa však spoločnými silami a šikovnosťou podarilo IRŠ Rapeš nakoniec vyhrať medzi silnou konkurenciou. Tiež však aj Rádio X, druhé internátne rozhlasové rádio Žilinskej univerzity, zaznamenalo na súťaži veľký úspech. Spolu figurovali na popredných priečkach v kategórii nahrávka roka a to až 8 z prvých 10 nahrávok. Táto skutočnosť svedčí o nadpriemernej kvalite, ktorú si tieto dve IRŠ patriace pod Žilinskú univerzitu držia už dlhé roky.

Cieľom súťaže Rádiorallye je prezentovať najkvalitnejšiu tvorbu, program a vysielanie internátneho rozhlasového štúdia. Podujatie cez víkend zorganizovali Asociácia členov a sympatizantov IRŠ a Internátne rozhlasové štúdio TLIS v Bratislave v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou spoločnosťou elektronikov. Takmer 120 mladých ľudí z vysokoškolských internátnych rozhlasových štúdií IRŠ a univerzitných rádií prezentovalo spolu 145 nahrávok v špecializovaných kategóriách vrátane živého vysielania. Celkový čas všetkých súťažných nahrávok bol 7h 44m 22s.

Súťaž Rádiorallye pokračuje v tradícii niekdajších celoslovenských stretnutí IRŠ podnázvom Amatérsky zvukový záznam, ktoré v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia organizoval vtedajší Slovenský klub audiovízie patriaci pod Slovenský rozhlas v Bratislave. Budúcoročný 16. ročník Rádiorallye 2020 pripraví univerzitné PULZ rádio z Katolíckej univerzity v Ružomberku.


Žilinská univerzita v Žiline je moderná vysoká škola univerzitného typu s bohatou tradíciou. Na siedmich fakultách (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Stavebná fakulta, Fakulta riadenia a informatiky, Fakulta bezpečnostného inžinierstva a Fakulta humanitných vied) aktuálne vzdeláva takmer 8 000 študentov spolu v 180 akreditovaných študijných programoch vo všetkých formách a stupňoch vysokoškolského štúdia. Na Žilinskej univerzite v Žiline úspešne ukončilo štúdium doteraz vyše 80 000 absolventov, z toho 2 200 zahraničných. Na univerzite pôsobí viac ako 1 500 zamestnancov, z toho 650 vysokoškolských učiteľov. Svojou viac ako šesťdesiatpäťročnou históriou zaujíma popredné miesto v slovenskom vzdelávacom priestore, a to nielen počtom študentov, ponukou akreditovaných študijných programov, ale najmä výraznými výskumnými a medzinárodnými aktivitami.SkolskyServis.sk informovala Ing. Martina Slavíková, Žilinská univerzita v Žiline

Téma TASR