Vo svete oceňovaná učebnica EKONÓMIE konečne aj na Slovensku

Školský servis, 24. apríla 2019 11:23

Učebnica Ekonómia v 31 hodinách je jedinečná svojím inovatívnym spracovaním.

Bratislava 24. apríla (SkolskyServis.sk) - Učebnicové vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA v spolupráci s Inštitútom ekonomických a spoločenských analýz (INESS) predstavia a spoločne pokrstia svetovo uznávanú učebnicu modernej ekonómie – Ekonómia v 31 hodinách. Krstným otcom novej učebnice je Ing. Ivan Mikloš, slovenský ekonóm a bývalý Minister financií SR.
Foto: Raabe.sk
Slávnostný krt učebnice sa uskutoční už 25. apríla 2019 v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity počas finálového kola celoslovenskej súťaže Ekonomická olympiáda, ktorej druhý ročník organizuje práve INESS.
„Je nesmierne dôležité podporovať vývoj a zlepšovanie vzdelávania na Slovensku. Zavedenie svetovo uznávaných učebníc do slovenských škôl je ďalším krokom k lepšiemu vzdelávaniu a dosiahnutiu vyššej úrovne školstva aj v našich podmienkach,“ povedala o novej učebnici, ktorú v Litve aktuálne používa viac ako 80 % žiakov, Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA.

Autormi jedinej aktuálnej učebnice, zameranej na rozvíjanie ekonomického myslenia žiakov stredných škôl sú poprední ekonomickí analytici z Litvy – Žilvinas Šilėnas a Marije Vyšniauskaitė.

Učebnica Ekonómia v 31 hodinách je jedinečná svojím inovatívnym spracovaním. Učivo autori spracovali zaujímavým spôsobom, ktorý žiakov doslova vtiahne do sveta ekonómie. „Učebnica poukazuje na celkovú problematiku spôsobom, akým ho žiaci jednoducho pochopia a dokážu novonadobudnuté informácie efektívne využívať. Nájdu v nej množstvo praktických poznatkov svetovo uznávaných ekonómov, spolu s interaktívnymi prvkami jednotlivých kapitol, pričom informácie dopĺňajú profesionálne spracované videá, ku ktorým majú prístup učitelia aj žiaci prostredníctvom QR kódov,“ priblížila Mira Bianchi Schrimpelová.

Učiteľom a žiakom na Slovensku bude navyše k dispozícii aj celkom nová internetová stránka, ktorej prevádzkovateľom je INESS. Pedagógovia aj žiaci tu nájdu všetky dôležité informácie, ktoré budú potrebovať na rozvoj ekonomického a podnikateľského myslenia. Táto stránka bude bezplatná a priamo naviazaná na publikáciu.

Získané ocenenia

V marci 2017 získala učebnica Ekonómia v 31 hodinách ocenenie London Book Fair The Educational Learning Resources Award. Táto medzinárodná cena sa udeľuje za inováciu, akademický prínos a praktické využitie.

V novembri 2016 Ekonómia v 31 hodinách získala prestížnu cenu Templeton Freedom Award. Ocenenie udelené spoločnosťou Atlas Network a veľkoryso podporované spoločnosťou Templeton Religion Trust udeľuje ocenenie výnimočným a inovatívnym príspevkom k pochopeniu slobodného podnikania a verejných politík, ktoré podporujú prosperitu, inovácie a ľudské naplnenie prostredníctvom voľnej súťaže.

Autorka príde na Slovensko

Dodajme, že pri príležitosti uvedenia knižnej novinky na náš trh, jej spoluautorka vystúpi aj na Slovensku, a to v rámci programu už 8. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google, ktorá sa bude konať v dňoch 6. – 7. júna 2019 v Hoteli SENEC v Senci.

Marije Vyšniauskaitė, spoluautorka učebnice Ekonómia v 31. hodinách pred 500 pedagógmi prednesie príspevok s názvom Kvalitné učebnice ako základ budovania kritického myslenia u mladých, v ktorom sa zamyslí, čo odlišuje dobrú učebnicu od priemerných, prečo je štúdium ekonómie dôležité a čo sa stane, keď nepoznáte jej hlavné princípy.

Viac informácii o novej učebnici nájdete na webovej stránke www.expolpedagogika.sk.

SkolskyServis.sk informovala Mgr. Nataša Navrátilová Raabe.sk
Téma TASR