Prezident SRK Rudolf Kropil sa stretol s Gabrielou Matečnou

Školský servis, 11. septembra 2017 9:21

Spoločne rokovali najmä o aktuálnom dianí v slovenskom výskume, o štrukturálnych fondoch v Operačnom programe Výskum a inovácie.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil Foto: TASRBratislava 11. septembra (SkolskyServis.sk) - Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil sa dnes stretol s poverenou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Gabrielou Matečnou. Spoločne rokovali najmä o aktuálnom dianí v slovenskom výskume, o štrukturálnych fondoch v Operačnom programe Výskum a inovácie, ktorý je v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a projektoch predložených v rámci výziev tohto programu, ďalej o projektoch a financovaní Agentúry na podporu výskumu a vývoja („APVV“), ale aj o financovaní a legislatíve vysokého školstva. „V súčasnosti považujem za najdôležitejšie vyriešiť problémy s čerpaním štrukturálnych fondov a financovanie vedy a výskumu z domácich zdrojov tak, aby bola zvýšená konkurencieschopnosť nášho vysokoškolského prostredia,“ konštatoval Rudolf Kropil.

Najčítanejšie Vysoké školy

Téma TASR