Nádvorie Kampus ponúka štipendijný program pre šiestich študentov

TASR, 15. apríla 2019 13:43

Ponúka možnosť bývania, ale aj rozvoj mladých ľudí a ich projektov i inšpiratívny mentoringový program.

Trnava 15. apríla (TASR) - Ročný rezidenčný štipendijný program Nádvorie Kampus je určený pre šesť talentovaných a aktívnych mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí študujú na vysokej škole v Trnave. Ponúka možnosť bývania, ale aj rozvoj mladých ľudí a ich projektov i inšpiratívny mentoringový program. TASR o tom informovala manažérka projektu Zuzana Fajta.

Základným predpokladom na úspešné absolvovanie prijímacieho konania je hodnotové a osobnostné vybavenie študenta. "V rámci projektu sa hľadajú na akademický rok 2019/20 šikovní mladí ľudia naprieč odvetviami a študijnými odbormi. Mali by však mať aj schopnosti a energiu veci meniť a viesť k tomu aj ľudí okolo seba. Dôležitá je aj schopnosť pretaviť svoje nápady do reality," uviedla Fajta.

V priebehu roka je pre študentov pripravený rozvojový program, ktorý pozostáva z individuálneho mentoringu, tréningov, workshopov a networkingových aktivít. Mentorov získajú úspešní záujemcovia na základe svojich individuálnych požiadaviek a záujmov, tréningy budú zamerané na dôležité praktické zručnosti.

Záujemcovia musia byť v danom akademickom roku študentmi denného štúdia Trnavskej univerzity, Univerzity sv. Cyrila a Metoda alebo Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity a musia mať menej ako 26 rokov. Výber bude pozostávať z dvoch kôl. Prvé - do štipendijného projektu - sa začalo 15. apríla a záujemcovia sa môžu prihlásiť na webe kampus.nadvorie.com do 15. mája. Najlepší budú následne pozvaní do druhého kola, v ktorom pôjde o individuálne pohovory.
Téma TASR