Fakulta masmediálnej komunikácie prináša prednášky pod záštitou Google

Školský servis, 21. marca 2019 11:19

Podujatie nesie podtitul Women Edition a okrem praktických prednášok prináša aj inšpiráciu a životné príbehy žien, ktoré sa dokázali úspešne presadiť v digitálnom marketingu.

Trnava 21. marca (Skolskyyservis.sk) - Prvé zo série prednášok o online marketingu, ktoré organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v spolupráci s Grow with Google Slovensko sa začali v pondelok 18. marca. Venované sú obsahovému a influencer marketingu, PPC reklame a aktuálnym trendom. Podujatie nesie podtitul Women Edition.
O svoje skúsenosti sa podelia zakladateľka súťaže BLOGER ROKA® a riaditeľka agentúry Content agency Jana Malaga a PPC špecialistka a konzultantka online marketingu Svetlana Ďurčáková. Vo svojich prednáškach priblížia, ako funguje marketing vo vyhľadávačoch a platená reklama vo vyhľadávaní, ale aj základné pravidlá obsahového marketingu. Študenti sa dozvedia aj to, na čo je potrebné dať si pozor pri tvorbe stratégie, alebo na čo neraz zabúdajú i veľké značky a prečo na Slovensku funguje influencer marketing.

„Oblasť marketingu je veľmi dynamická, a to, čo fungovalo na spotrebiteľov pred 5 rokmi, nefunguje v takej miere aj dnes. Kto chce mať zásah na 100 %, musí konať aktuálne, byť vizionárom a taktiež sa musí vedieť pripraviť aj na budúcich zákazníkov,“ vysvetľuje Jana Malaga z Content agency.

Podujatie nesie podtitul Women Edition a okrem praktických prednášok prináša aj inšpiráciu a životné príbehy žien, ktoré sa dokázali úspešne presadiť v digitálnom marketingu. „V každej oblasti by mali byť genderovo vyvážené tímy. Rovnováha je veľmi dôležitá – nielen tá rodová, ale aj profesijná a neraz i veková,“ dopĺňa J. Malaga.

Sériu praktických prednášok o digitálnom marketingu organizujú pre študentov ich vlastní kolegovia, ktorí pôsobia ako ambasádori projektu Digitálna garáž. Ten umožňuje absolvovať bezplatný kurz online marketingu a získať hodnotný certifikát. „Našim cieľom je študentom ukázať, ako sa môžu zdokonaliť v súčasných marketingových trendoch a inšpirovať ich, ako úspešne naštartovať svoju kariéru,“ uviedol Daniel Lietava, študent posledného ročníka študijného programu Marketingová komunikácia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, ktorý súčasne pôsobí aj ako jeden zo slovenských ambasádorov.
Druhé zo série podujatí sa uskutočnia v apríli. Pokračovanie je plánované aj v budúcom akademickom roku.

Fakulta masmediálnej komunikácie je jednou zo štyroch fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Je mladá, moderná, dynamická a ako prvá na Slovensku začala poskytovať komplexné vzdelávanie v oblasti mediálnej komunikácie. V súčasnosti poskytuje štúdium v piatich študijných programoch: masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, media relations, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier. Okrem bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia realizuje aj habilitačné a inauguračné konania. Ako jediná fakulta v Čechách a na Slovensku má registrované v prestížnej svetovej databáze Web of Science až tri vedecké časopisy: Communication Today, European Journal of Media, Art and Photography a Lege Artis.


SkolskyServis.sk informoval Peter Krajčovič, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Téma TASR