Z XIII. bienále celoštátnej súťaže krajinárskej fotografie

PaedDr.Helena Rusnáková, 2. novembra 2018 6:33

XIII. bienále celoštátnej súťaže krajinárskej fotografie Slovensko moje sa teší záujmu návštevníkov.

Nové Zámky 2. novembra (SkolskyServis.sk) - Fotoklub Hexagon , s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja , Mesta Nové Zámky, s miestnym odborom Matice slovenskej v spolupráci so Slovenskou federáciou fotografov ( člen FIAP) a Zväzom slovenských fotografov usporiadal výstavu XIII. bienále celoštátnej súťaže krajinárskej fotografie Slovensko moje.

Záštitu nad výstavou prevzal Mgr.art.Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky.

Výstava, inštalovaná v priestoroch Domu kultúry v Nových Zámkoch, bola slávnostne otvorená dňa 27.októbra.

Na výstave nájdeme najlepšie súťažné práce súťaže, ktorá má mnohoročnú tradíciu.

„ ...začiatok siaha do roku 1997 , kedy fotoamatéri v Komárne pod vedením Laca Eliáša vyhlásili prvý ročník, spočiatku každoročne sa opakujúcej súťaže. Výraznú zásluhu na tom mal výtvarný fotograf Miro Gregor, dlhoročný predseda poroty.

Od 7.ročníka sa frekvencia organizovania zmenila na bienále. V roku 2008 Fotoklub Hexagon v Nových Zámkoch prevzal štafetu - a pokračuje. … Veľmi si vážime účasť každého autora, ktorý sa rozhodne dať svoju „digitálnu „tvorbu na papier , zabalí a pošle ju do súťaže.

V tomto ročníku tak urobilo 53 autorov a zaslalo do výberu 295 fotografií. Porota všetky posúdila, rozhodla sa a výsledok spoločného úsilia je táto výstava...“ povedal vo svojom slávnostnom prejave Štefan Pirohár, MZSF, prezident fotoklubu Hexagon v Nových Zámkoch.

Výstavu si môžeme pozrieť do 10.novembra 2018.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR