Poznáme mená víťazov súťaže Deti pre Sýriu

Školský servis, 25. októbra 2018 10:53

Odborná komisia, ktorá hodnotila detskú výtvarnú súťaž DETI PRE SÝRIU, rozhodla o menách víťazov.

Bratislava 25. októbra (SkolskyServis.sk) - Súťaž vyhlásila národná kancelária ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi pri príležitosti tohtoročného Dňa detí. „Súťaž sme venovali sýrskym deťom. Aj takto sme upriamili pozornosť slovenských detí na ukradnuté detstvo a mladosť ich rovesníkov v blízkovýchodnej Sýrii. Učiteľom ďakujeme za pedagogický prístup a mladým výtvarníkom za umelecké vyjadrenie empatie a solidarity s ich utrpením,“ povedala riaditeľka slovenskej národnej kancelárie Martina Hatoková.

Porota počas rozhodovania o víťazoch. Foto:


Do súťaže sa zapojili deti vo veku od štyroch do osemnástich rokov. Najviac výtvarných prác zaslali žiaci základných škôl, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V 1. kategórii, ktorú tvorili žiaci prvého stupňa základných škôl, zabodovali až dvaja žiaci Základnej školy s materskou školou v Plavnici. Víťazkou sa stala Margaréta Mlaková so svojím dielom s názvom „Modlíme sa za deti v Sýrii“, na druhom mieste sa umiestnil jej spolužiak Maxim Repka.

V 2. kategórii, ktorú tvorili žiaci druhého stupňa ZŠ a žiaci SŠ, mala porota ešte náročnejšie rozhodovanie, pretože práce boli ideovo, žánrovo aj technicky rôznorodé. Odborná komisia, ktorú tvorili štyria výtvarní pedagógovia a jeden zástupca ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi, napokon rozhodla o víťazoch. Prvé miesto získala Soňa Kováčiková zo Žiliny s prácou s názvom „Dnes nie“. Na druhom mieste sa umiestnila Lea Červeňáková z Budkoviec, tretie miesta získali Zuzana Strelová z Levoče a Nikola Kandalíková zo Žiliny.
Do súťaže sa zapojili aj najmenší umelci, žiaci materských škôl, ktorí síce vekovo nespĺňali kritériá žiadnej kategórie, ale porota sa rozhodla oceniť aj ich. Cenu poroty dostala škôlkarka Adelka Hanuliaková s dielom „Máme vás v srdci“.

Súťažné práce Foto: TASR


Slávnostné odovzdanie cien víťazom bude v sobotu 24. novembra 2018 počas Noci svedkov v Trnave, ktorá bude jedným z podujatí Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom. Víťazné i mnohé zaslané práce následne čaká putovná výstava. Tá bude prebiehať od novembra 2018 do konca januára 2019 a finančný výťažok z nej bude použitý na konkrétny projekt pomoci deťom v Sýrii.

Pápežská nadácia ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi otvorí koncom novembra kampaň, v ktorej bude pozývať ľudí na Slovensku k materiálnej aj duchovnej podpore sýrskeho ľudu. Medzinárodná nadácia ACN poskytla obyvateľom Sýrie od vypuknutia vojny v roku 2011 pomoc v hodnote viac ako 25 miliónov eur.
Autor: ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi
- - -
ACN – Aid to the Church in Need je medzinárodnou dobročinnou a pastoračnou organizáciou. Je zameraná na poskytovanie materiálnej a duchovnej pomoci kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo kde trpia hmotnou núdzou. Vznikla v roku 1947 a v roku 2011 bola povýšená na nadáciu pápežského práva. ACN každoročne realizuje približne 5 300 projektov v takmer 150 krajinách sveta. Podporuje ju vyše 400 000 súkromných darcov z celého sveta. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom národnej kancelárie ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi od marca 2017.

Téma TASR