Pán Dobšinský!

Silvia Kupcová, 19. marca 2019 7:53

Deň ľudovej rozprávky v Mestskej knižnici Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi

Foto: Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi


Prievidza 19. marca (SkolskyServis.sk) - Pri príležitosti výročia narodenia Pavla Dobšinského (16. marca 1828), známeho zberateľa slovenských rozprávok, poeta, prekladateľa romantických básnikov a klasikov svetovej literatúry a folkloristu sa koná 16. marca Deň ľudovej rozprávky. Stal sa neoficiálnym sviatkom rozprávky, ktorý vzišiel z kampane Slovenskej národnej knižnice v roku 2008 pod názvom Slovensko Dobšinskému, konanej pri príležitosti 180. výročia jeho narodenia. Každý rok je pre deti pripravená nová súťaž, na ktorej sa zúčastňujú aj rodičia a knihovníci.

Do tejto aktivity, ktorej garantom je VKMR v Trenčíne s podporou Gabriely Futovej sme sa tento rok zapojili s chuťou aj v Mestskej knižnica Mkuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi.. Preto sme v tieto dni mohli stretnúť medzi regálmi prechádzajúcich sa Janka Hraška, ježibabu, Červenú Čiapočku, Janíčka, Marienku, vlka, kozliatka a veľa ďalších hrdinov rozprávok Pavla Dobšinského. Na pobočke knižnice, ktorá je umiernená v ZŠ Dobšinského sa do podujatia zapojili všetky triedy ročníkov 1.-4.A tak sa v každej triede odohrávala jedna rozprávka. Deti si obliekli kostýmy postáv a vžili sa do svojich úloh. Spočiatku sa hranie zdalo nesmelé, ale netrvalo dlho a do hry sme sa vložili všetci. A aj sme si to patrične spolu užili. Okrem rozprávok sme sa v knižnici pozhovárali o tom, ako sa p. Dobšinskému podarilo zozbierať také množstvo rozprávok. Pochválili sme sa najobľúbenejšou rozprávkou a aj najmilšou rozprávkovou postavou. Dali sme si súboj dobra so zlom. Samozrejme, že ako v každej rozprávke zvíťazilo dobro. Zlo ostalo potrestané. Chudobný človek z rozprávky O troch grošoch nám dal hádanku. A tak sme sa spolu s radcami usilovali hádanku uhádnuť. Samozrejme sa nám to podarilo. Nechýbala nám ani ježibaba a jej medovníkový domček. Ježibaba sa snažila Janíčka vykŕmiť, ale opäť sa jej to nepodarilo. Veď sme boli v rozprávke. Pani učiteľky sa tiež ukázali ako veľké znalkyne rozprávok. Uhádli názvy rozprávok so zaviazanými očami. Nakoniec všetkých čakala sladká odmena. Najskôr však všetci pomohli Popoluške, ktorá potrebovala pomôcť s preberaním šošovice, hrachu, fazule a aj ryže.

Verme, že sme v tento rozprávkový deň deti nadchli, otvorili im oči. Verme, že nám sudičky boli milostivo naklonené a obdaria naše deti túžbou po vzdelaní, kráse, a hlavne láske k rozprávkam a knihám.

Za kolektív Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka v KaSS
Silvia KupcováTéma TASR