DOMOV (kde je ten tvoj?).....nová inscenácia určená mladému divákovi

Školský servis, 5. novembra 2018 8:00

Inscenácia v réžii Svetozára Sprušanského je veľkou hereckou príležitosťou pre dvoch mladých hercov – Dávida Hartla a Michala Candráka.

Bratislava 5. novembra (SkolskyServis.sk) - Divadlo Nová scéna v Bratislave v rámci širšie koncipovanej dramaturgickej línie s názvom Mladá Nová scéna predstupuje pred mladých divákov s projektom novej divadelnej inscenácie, dramatizácie novely Janne Tellerovej DOMOV (kde je ten tvoj?). Predlohy medzinárodne oceňovanej, početne knižne vydávanej a úspešne divadelne uvádzanej. Premiéry predstavenia budú 8. a 9. novembra 2018 v Štúdiu Olympia DNS. Inscenácia v réžii Svetozára Sprušanského je veľkou hereckou príležitosťou pre dvoch mladých hercov – Dávida Hartla a Michala Candráka.

Projekt si kladie za cieľ: prostredníctvom divadelného predstavenia viesť k zvýšeniu tolerancie, humanizmu a porozumenia v našej spoločnosti - predovšetkým u mladej generácie. Upozorniť ich aj na slovenské historické skúsenosti s faktom vysťahovalectva, s témou odchodu dnešných mladých ľudí za hranice vlasti a ich spätného návratu domov.

Predstavenie nenastoľuje danú tému v politickom svetle, ale v čisto ľudskom a emocionálnom aspekte. Pracuje s výraznou dávkou divadelnej obraznosti. S hudobnou zložkou – so slovenskou piesňou. Ako aj s prvkom interakcie - bezprostredného kontaktu a komunikácie herca s divákom takmer "na dotyk". To umožňuje aj využitie komorného priestoru Štúdia Olympia, kde sa predstavenie hrá.

Inscenácia neponúka jednoznačné odpovede a riešenia. Kladie skôr otázky, vyzýva k premýšľaniu, k empatii. K aktivizácii a zapojeniu divákovej predstavivosti, pocitových a zážitkových receptorov – senzorov jeho doterajšej (aj keď mladej) životnej skúsenosti. Chce viesť k rozšíreniu znalostí a povedomia v danej oblasti.
Po skončení každého predstavenia bude nasledovať približne 30 minútová diskusia s pracovníkmi Migračného úradu MV SR, ktorými sú tieto diskusie odborne pripravované a vedené.

Inscenácia je určená deťom a mládeži od vekovej hranice 11+. Dĺžka predstavenia je 70 minút.

Veríme, že náš projekt vás zaujme a spoločne aj s vaším úsilím a záujmom prinesieme k cieľovej skupine mladých ľudí a detí problematiku, ktorá nie je síce v spoločnosti jednoznačne prijímaná, ale svojou zložitosťou tak prepotrebná. Často krát aj absenciou skutočných faktov a overených informácií.

Dajme spoločne možnosť vaším žiakom stretnúť sa s touto témou. Aby ich v reálnom živote nezaskočila. A aby ich neadekvátne reakcie po čase nezaskočili nás.Téma TASR