Žiaci SOŠ drevárskej a stavebnej z Krásna nad Kysucou opäť nesklamali

Mgr. Mária Gavenčiaková, 9. novembra 2018 9:34

Tento raz sa odhodlalo darovať túto vzácnu tekutinu 24 žiakov pod vedením koordinátorky Mgr. A. Trlicovej.

Krásno nad Kysucou 9. novembra (SkolskyServis.sk) - Dňa 18. októbra 2018 si aj žiaci zo SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno nad Kysucou vyhrnuli rukávy pre dobrú vec a ako vždy aj tento rok sa zapojili do humánnej akcie pod názvom Študentská kvapka krvi.

Kvapka krvi 2018 Foto: Mgr. Mária Gavenčiaková


Tento raz sa odhodlalo darovať túto vzácnu tekutinu 24 žiakov pod vedením koordinátorky Mgr. A. Trlicovej. Účastníci zavítali do Hematologicko–transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali vypĺňať potrebné dotazníky a absolvovali vstupnú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. Táto akcia bola zároveň výzvou pre tých, čo najvzácnejšiu tekutinu ešte nikdy nedarovali a pomohla motivovať k darcovstvu mladých ľudí. Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. Veď naše rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí a ako povedal jeden zo žiakov: „...nemusíme robiť nič, len mať odvahu...“

My, ostatní, by sme mali tiež získať odvahu a riadiť sa tohtoročným heslom Študentskej kvapky krvi: „ Nevyhováraj sa...“ Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu, ktorá sa bude niesť pod názvom Valentínska kvapka krvi, kde opäť podáme pomocnú ruku.

Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková

Téma TASR