V Múzeu JánaThaina v Nových Zámkoch je zaujímavá výstava

PaedDr.Helena Rusnáková, 16. októbra 2018 12:44

"100 rokov Československa v našom regióne a v našej škole" je názov aktuálnej výstavy, ktorá sa stretáva so záujmom žiakov i dospelej verejnosti.

Nové Zámky 16. októbra (SkolskyServis.sk) - Výstava je zrealizovaná viacerými subjektmi - Obchodnou akadémiou v Šuranoch, MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch, a Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch.

100 rokov Československa v našom regióne a v našej škole" je názov aktuálnej výstavy, ktorá sa stretáva so záujmom žiakov i dospelej verejnosti. Foto: Helena Rusnáková


Na slávnostnom otvorení výstavy, ktoré sa uskutočnilo 4. októbra 2018, sa k prítomným prihovoril riaditeľ Múzea Jána Thaina, Mgr. Tomáš Bihari a riaditeľka Obchodnej akadémie v Šuranoch, Ing. Eva Matejíčková. Vo svojich príhovoroch priblížili cieľ výstavy a jej najzaujímavejšie artefakty.
"Výstava je vhodná pre školské kolektívy, pretože žiaci tu nájdu aj také predmety, ktoré boli bežne používané a ktoré oni už dnes nepoznajú (napr. :fľaše na mlieko, sukňa z pionierskej rovnošaty,
zväzácka viazanka, detský premietací prístroj, magnetofónová páska, Preukaz BSP(Brigády socialistickej práce) + odznak, vojenská uniforma, zástava- XVI. zjazdu KSČ, zástava – Dni československo - sovietskej družby, prvomájové mávadlá, tuzexové platidlo - bony a iné), pretože ich funkciu prevzali modernejšie predmety úžitkovej potreby; dokumenty a fotografie si iste rada pozrie aj stredná a staršia generácia, ktorá si iste zaspomína na časy svojho detstva, mladosti.

Výstava bude sprístupnená do 28. novembra. "
povedal nám kurátor výstavy, Mgr.Pavol Rusnák

Pre tých, ktorí sa na výstavu z rôznych príčin nedostanú, prinášame pár fotografií z nej.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR