Svetový deň poézie v Nových Zámkoch

PaedDr.Helena Rusnáková, 22. marca 2018 8:52

Svetový deň poézie v Nových Zámkoch sa i v tomto roku stretol s veľkým záujmom.

Svetový deň poézie v Nových Zámkoch Foto: Helena Rusnáková


Nové Zámky 22. marca (SkolskyServis.sk) - Nitriansky samosprávny kraj, Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch, pripravili aj v tomto roku viacero zaujímavých podujatí v rámci Svetového dňa poézie.

Dňa 21.marca sa v Knižnici Antona Bernoláka striedali čitatelia rôznych vekových kategórií – od najmladších, až po seniorov - , aby si v rámci Svetového dňa poézie pripomenuli významných poetov a ich diela, ako napr.: László Baraka, Csaba Kantára, Martin Rázusa, Mašu Haľamovú, Milana Rúfusa, Máriu Chovancovú a ďalších, ktorí svojimi dielami dodnes spríjemňujú okamihy bežných i sviatočných dní.

Svetový deň poézie v Nových Zámkoch Foto: Helena Rusnáková


Čitateľov knižnice , milovníkov poézie celým podujatí sprevádzala pracovníčka knižnice Mária Feldinszká a členovia Literárneho klubu Generácie, ktorí recitovali z diel významných poetov.

Účastníci podujatia sa ukázali nielen ako vnímaví čitatelia poézie, ale aj ako recitátori, dokonca viacerí žiaci sa priznali, že sa už pokúšali poéziu tvoriť a niektorí i ochotne zarecitovali svoju obľúbenú básničku.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR