Predmet mesiaca január v Múzeu Jána Thaina

PaedDr.Helena Rusnáková, 17. januára 2019 9:50

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch vystavuje aj v mesiaci január 2019 zaujímavý predmet.

Predmetom mesia v januári v Múzeu Jána Thaina v nových Zámkoch je brokovnica Einchester Model 1897 Foto: Helena Rusnáková


Nové Zámky 17. januára (SkolskyServis.sk) - Predmetom mesiaca je brokovnica Winchester Model 1897. Túto historickú zbraň nám bližšie priblížil historik Pavol Rusnák:"...brokovnica navrhnutá Johnom Mosesom Browningom, ktorá zaznamenala veľký trhový úspech a za 60 rokov z nej bolo vyrobených viac ako milión kusov v rôznych prevedeniach. Ide o jednohlavňovú opakovaciu brokovnicu s trubicovým zásobníkom umiestneným pod hlavňou, ktorá sa nabíja posunom predpažbia. Jej vojenský (tzv. zákopový“) variant našiel uplatnenie vo filipínsky džungliach i zákopoch 1. svetovej vojny, kde jej používanie vyvolalo protesty zo strany nemeckého velenia a obvinenie, že zbraň porušuje vojnové právo a spôsobuje zbytočné utrpenie. Vážnym problémom brokovníc bola munícia umiestnená v kartónovom obale, ktorý mal sklon navlhnúť a znefunkčniť tak zbraň.

Vystavená brokovnica je civilným variantom s kalibrom 16 GA, čo znamená, že z jednej libry olova možno vyrobiť 16 gulí, ktoré prejdú vývrtom hlavne. Hlavne brokovníc sa smerom k ústiu často mierne zužujú (zahrdľujú), vďaka čomu majú vystrelené broky menší rozptyl a účinnosť na väčšiu vzdialenosť. Pokiaľ je zahrdlenie výraznejšie býva na brokovniciach upozornenie, aby sa z nich nestrieľalo jednotnou strelou. Aj na vystavenej brokovnici je takéto upozornenie vyrazené na hlavni v maďarskom jazyku (NEM GOLYÓNAK)."

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR