Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja (43)

PaedDr.Helena Rusnáková, 19. februára 2019 13:21

Kravany nad Dunajom.

Kultúrne pamiatky a zaujímavosti Nitrianskeho kraja - Kravany nad Dunajom Foto: Helena Rusnáková


Kravany nad Dunajom 19. februára (SkolskyServis.sk) - Obec Kravany nad Dunajom sa nachádza na ľavobrežnom vale Dunaja, v Podunajskej nížine, v okrese Komárno. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1245, kedy Köbölkúti Péter predal svoj statok.

Archeológovia tu objavili osídlenie z neolitu, sídlisko z kanelovanej keramiky, ako aj sídlisko z doby rímskej. Na začiatku 14. storočia v obci rabovali vojaci Matúša Čáka Trenčianskeho. V nasledujúcom období obec vystriedala viacero zemepánov. Po bitke pri Moháči v roku 1526 dedina zanikla. V roku 1707 sa tu konali boje medzi cisárskymi vojskami a kurucmi. V roku 1711 vypukol v obci mor.

Obec postihli aj živelné pohromy. V 18. storočí páchali škody zemetrasenia, mimoriadne vážne škody spôsobilo zemetrasenie v roku 1783. V roku 1876 postihla obec veľká povodeň. Obyvatelia obce sa živili poľnohospodárstvom a rybárstvom. Obec mala mlyn a v roku 1830 aj malý cukrovar. K významným stavebným pamiatkam obce patrí rímskokatolícky románsky kostol Mena Panny Márie z 13. storočia, prestavaný v barokovom slohu v roku 1712. Vedľa kostola sa nachádza drevená zvonica, postavená v roku 1926. Pri dunajskej hrádzi sa nachádza kamenná socha sv. Jána Nepomuckého postavená r. 1843 a opravená r. 1902. Obec bola v minulosti známa stavbou kaštieľov a kúrií, z ktorých sa niektoré zachovali. V blízkosti kostola sa nachádza aj pamätník F. Rákociho II. Z roku 2008.

Obec je dnes vyhľadávaným miestom turistov skrz romantického pobrežia Dunaja. Nachádza sa tu aj rozhľadňa vybudovaná v rámci projektu Budujeme partnerstvá.Text a foto: Helena Rusnáková
Použité zdroje:
Borovszki, S.: Magyarország vármegyéi és városai ,http://www.mek.oszk.hu/09500/09536/html/0006/6.html .
Machala,D.: Slovenská vlastiveda IV, Matica slovenská 2012, s.43.

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR