Čo je správne? Chápem tomu alebo chápem to?

Mária Škultétyová, 20. marca 2017 7:21

Väzbu slovesa chápať si často zamieňame so slovesom rozumieť.

Foto: pixabay.comBánovce nad Bebravou 20. marca (SkolskyServis.sk) - Vyjadrenia chápem tomu, nemôžem tomu pochopiť najmä od žiakov počúvame často. Aj nedávno som v jednom texte čítala: Musím sa dlho učiť, aby som tomu pochopil. Tieto vety a ich záporové podoby nechápem tomu, nepochopil som tomu sú nesprávne.

Chybne v nich totiž v nich zamieňame väzbu slovesa chápať so slovesom rozumieť. Aj keď chápať a rozumieť sú synonymické výrazy, ich väzba s predmetom je odlišná. Kým sloveso rozumieť sa spája s datívom: rozumieť tomu, rozumieť učivu, sloveso chápať si vyžaduje predmet v akuzatíve: chápať to, chápať učivo, pochopiť to, pochopiť učivo. Vrátim sa k otázke v nadpise a zopakujem, že vyjadrenie chápem tomu je nespisovné, správne povieme chápem to.

Veta, ktorú som citovala na začiatku, mala mať túto správnu podobu: Musím sa dlho učiť, aby som to pochopil. Alebo to môžeme povedať aj takto: Musím sa dlho učiť, aby som tomu rozumel.

Téma TASR