Aj Rožňava sa rozsvietila na modro

Mgr. Igor LADA, 18. apríla 2019 14:47

Svetový deň povedomia o autizme.

Rožňava 18. apríla (SkolsyServis.sk) - Medzi mestá, ktoré organizovali celosvetové podujatie „LIGHT IT UP BLUE“ sa zaradila aj naša Rožňava. Slovensko podporilo kampaň „Rozsvieťme to na modro“, ktorá vychádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks, ktorej úlohou je zvýšiť povedomie o autizme, informovať a pritiahnuť pozornosť širokej verejnosti na problematiku autizmu s cieľom uľahčiť existenciu rodín s autistickým členom v našej spoločnosti a ich akceptáciu, vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.

Aj Rožňava sa rozsvietila na modro Foto: Mgr. Igor LADA


2. apríl bol rezolúciou Organizácie Spojených Národov prijatý ako Svetový deň povedomia o autizme. Na podporu autistom a ich blízkym ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa v tento deň mnoho ľudí odeje do modrého oblečenia, symbolicky zapália modré svetielka, významné budovy a stavby po celom svete sa osvetlia na modro. Táto farba je symbolom komunikácie.

Už po štvrtýkrát aj Rožňava a Rožňavčania vzdali hold ľuďom s týmto zdravotným hendikepom. Organizátori Spojená škola internátna, Občianske združenie REHAMENTA, Základná umelecká škola, Mesto Rožňava a Obchodná akadémia privítali na Námestí baníkov množstvo priaznivcov. Evka Lehocká zo ZUŠ informovala prítomných o autizme a živote s autistom. Žiačky ZUŠ zatancovali modrý tanec. Miriam Gallová zo ZUŠ zaspievala pieseň Bledomodrý svet. Po symbolickej modrej výzve sa k večernej oblohe dvíhali modré balóny. Záver patril osvetlenej modrej strážnej veži z ktorej do výšky stúpal aj modrý dym. Mamička nášho autistu Lucia Szőllős vyžrebovala 6 cien za príspevok účastníkov do finančnej zbierky. 5. ročník Modrého večera – 2.4.2020 /štvrtok / bude v znamení osláv 60.výročia založenia našej školy – SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA.Mgr. Igor LADA
projektový koordinátor SŠITéma TASR