A opäť sme stáli na stupni víťazov...

Alena Okániková, 16. apríla 2019 10:52

Už niekoľko rokov sa na SPŠ stavebnej v Žiline „zabávame" s grafickým programom Revit, určeným na 3D modelovanie. A že sme stále lepší a lepší dokazujú výsledky žiackych súťaží u nás i v zahraničí.

Žilina 16. apríla (SkolskyServis.sk) - V začiatkoch to bolo nadšenie niektorých učiteľov a žiakov, potom ústretovosť vedenia školy zabezpečiť softvér a posledné roky sme nadšení z vynikajúcich výsledkov našich žiakov v škole, na domácich súťažiach, ako aj na medzinárodnej súťaži v Českých Budejoviciach.

Zadanie nebolo jednoduché._ Foto: SPŠ stavebná Žilina


Tento rok sme školské kolo realizujeme vo februári, konkrétne 06.02. 2019, kedy už žiaci nadobudli viac zručností pri práci s grafickým programom Revit, určeným na 3D modelovanie a projektovanie stavieb. Súťaže sa zúčastňujú žiaci 3. a 4. ročníka odboru staviteľstvo. V školskom roku 2018/2019 sme pre veľký počet, až 32 prihlásených žiakov, museli dokonca súťaž umiestniť do dvoch odborných učební. Teší nás, že záujem každým rokom rastie.

Zadanie bolo náročné, aby sa ukázali tí najlepší a zároveň sa pripravili na medzinárodnú súťaž v Českých Budejoviciach.

Dvaja najúspešnejší žiaci zo školského kola Padyšák Lukáš zo IV.B a Mochnacký Miroslav zo IV.A postúpili do medzinárodnej súťaže.

Všetkým účastníkom súťaže poďakoval za ich prácu riaditeľ školy Ing. Jozef Ďuriník. Vyjadril svoj obdiv nad ich tvorivosťou a kreativitou a dokonca priznal, že by neváhali dať si naprojektovať niektorým z nich aj svoj rodinný dom. A to bolo naozaj vysoké ocenenie. Niekoľko záberov z vyhlasovania výsledkov:V dňoch 20. až 22. marca 2019 sa koordinátorka tejto súťaže Ing. Monika Baluchová s dvomi žiakmi našej školy – Miroslavom Mochnackým zo IV.A a Lukášom Padyšákom zo IV.B, zúčastnila 18. ročníka celoštátnej žiackej súťaže „Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce “ v Českých Budejoviciach
Do súťaže bolo tento rok prihlásených 26 škôl, z toho 24 škôl z celej ČR a dve zo SR (SPŠS D. S. Jurkoviča Trnava a SPŠS Žilina). Spolu súťažilo 52 žiakov.

Náš žiak Lukáš Padyšák sa umiestnil na krásnom 3. mieste a Miroslav Mochnacký na peknom bodovanom 19. mieste. Gratulujeme !!!

Téma TASR