Konferencie rektorov ČR a SR si pripomenú 100. výročie založenia ČSR

TASR, 23. októbra 2018 14:46

Slovenská rektorská konferencia (SRK) si spolu s Českou konferenciou rektorov pripomenú 100. výročie založenia Československej republiky.

Bratislava 23. októbra (TASR) – Napriek zložitosti doby a problémom, ktorým spoločný štát po roku 1918 čelil, ostáva jeho prínos pre vysokoškolský sektor nepopierateľný. Počas existencie Československej republiky boli zakladané nové univerzity, zvýšil sa počet vysokoškolsky vzdelanej inteligencie, rozvíjali sa veda, kultúra a umenie. Uvádza sa v spoločnom vyhlásení oboch rektorských konferencií, ktoré oficiálne podpíše predseda Českej rektorskej konferencie Tomáš Zima a prezident SRK Marek Šmid vo štvrtok 25. októbra v Prahe.
Foto: TASR

Spolupráca českých a slovenských akademikov pretrváva aj po rozpade spoločného štátu. "Pravidelné stretnutia členov Českej konferencie rektorov a SRK podporujú a rozširujú existujúce väzby a spoluprácu a sú jedným z prejavov nadštandardných vzťahov našich národov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení. Spoločným cieľom oboch rektorských konferencií je zastúpenie českých a slovenských vysokých škôl v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania a v Európskom výskumnom priestore. "Obidva vysokoškolské systémy majú nielen spoločnú históriu a tradície, ale v súčasnosti čelia aj podobným výzvam a problémom. Vysoké školy v oboch krajinách sú predmetom rovnakých procesov europeizácie a globalizácie," uvádza sa vo vyhlásení.

Rektorské konferencie deklarovali záujem pokračovať v spolupráci nielen na bilaterálnej inštitucionálnej úrovni, ale aj v multilaterálnych vzťahoch.

"V kontexte historického odkazu prvej československej republiky podporujeme demokratické princípy a dôslednú ochranu základných ľudských práv a slobôd. Preto vysoké školy budú aj naďalej vzdelávať a vychovávať študentov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie k tvorivému, kritickému a nezávislému mysleniu, zdravému sebavedomiu, k národnej hrdosti a občianskej zodpovednosti v súlade so základnými princípmi Magna Charta Universitatum," uvádza sa vo vyhlásení. Zároveň sa rektorské konferencie obrátili na vládnych predstaviteľov Českej republiky a SR, aby venovali pozornosť a podporu školstvu, vede a výskumu v záujme spoločenského a hospodárskeho rozvoja oboch krajín.

Téma TASR