ŠMC a IMEC pripravujú vzdelávacie kurzy pre školy

Monika Hossová, 16. apríla 2019 11:27

Školy si budú môcť vybrať zo 6 oblastí praktického učenia sa o médiách.Trnava 16. apríla (SkolskyServis.sk) - Školiace mediálne centrum a IMEC - Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti pri Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave ponúka vybraným školám možnosť bezplatne sa zúčastniť pilotného dvojročného vzdelávacieho programu zo základov reflexívno-praktickej (produktívnej) mediálnej výchovy.


Vzdelávací program sa realizuje v podobe:


- prezenčného kurzu „šitého pre školy na mieru“ v priestoroch digitálnych štúdií FMK UCM v Trnave (uskutoční sa v júni a v septembri 2019),


- e-learningového kurzu pre žiakov, (uskutoční sa v priebehu prvej polovice roka 2020),


- školenia pre pedagógov (dvojdňový seminár/tréning, uskutoční sa v priebehu druhej polovice roka 2020).


Školy si budú môcť vybrať zo 6 oblastí praktického učenia sa o médiách: film, školská TV, školský rozhlas, školský časopis, fotografia, plagát (grafika).


Ďalšími oblasťami vzdelávania bude kritické myslenie vo vzťahu k médiám (téma fake news), influenciérstvo a sociálne médiá a iné.


Kurz je určený pre vybrané kolektívy žiakov 7.-9. ročníka ZŠ a 1.-4. ročníka gymnázií, resp. SOŠ a ich pedagógov.


Viac informácií poskytne Dr. Viera Kačinová, koordinátorka projektu (viera.kacinova@ucm.sk).


Prihlásiť sa je možné na uvedenej e-mailovej adrese do 6. mája 2019.


Monika Hossová

Téma TASR