Prihláste sa do súťaže školských časopisov Perohryz

Školský servis, 19. februára 2019 13:31

Súťaž školských časopisov je pod záštitou dvoch predsedov samosprávnych krajov.

Košice 19. februára (SkolskyServis.sk) - Občianske združenie Úlet vyhlásilo v poradí štvrtý ročník súťaže školských časopisov Perohryz. Súťaž je určená študentom 2. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Záštitu nad súťažou prevzali obaja predsedovia samosprávnych krajov - Rastislav Trnka a Milan Majerský.
Súťaž školských časopisov Perohryz sa koná po štvrtýkrát. Jej cieľom je nielen titulovať jeden z periodík ako “najlepší časopis”, ale najmä motivovať a podnietiť u mladých novinárov ich záľubu v žurnalistike.

„Na prvom ročníku súťaže v roku 2015 sme si všimli, ako mladí novinári túžia po spätnej väzbe od odbornej poroty, aby sa mohli posúvať vpred osobnostne aj ako redakčná rada. Preto sme sa rozhodli pokračovať v organizovaní súťaže aj s jej rozšírením na Prešovský kraj,” vysvetľuje Alena Štrompová, predsedníčka OZ Úlet.

Podpora predsedov samosprávnych krajov

Dôležitosť mediálnej gramotnosti a podpory tvorivosti u žiakov sa rozhodli podčiarknuť aj dvaja predsedovia samosprávnych krajov, v ktorých súťaž prebieha, tým, že nad Perohryzom prevzali záštitu.

„Ako predseda samosprávneho kraja si uvedomujem, aké dôležité je poslanie novinára. Je veľmi dobré rozvíjať zvedavosť a tvorivosť už u žiakov základných škôl, zároveň ich podnecovať v tom, aby sa nebáli pýtať, aby sa zaujímali o to, čo sa okolo nich deje, a aby hľadali pravdu, pretože tá je v dnešnom svete najdôležitejšia. Angažovanosťou v školských časopisoch sa môžu toto všetko naučiť. Aj preto ma teší, že máme v kraji žiakov, ktorí si všímajú svoje okolie, sú kreatívni a venujú sa redaktorskej činnosti nad rámec svojich školských povinností,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

„Kritické myslenie a schopnosť rozlišovať dôveryhodné a overiteľné zdroje od zavádzajúcich, to sú vlastnosti, ktoré treba rozvíjať už od včasného veku. Školské časopisy považujem za skvelú príležitosť a tréning, ako sa naučiť tvoriť kvalitné texty. V informačnej dobe by mala byť mediálna gramotnosť samozrejmosťou, bez ohľadu na vek,” dodáva Rastislav Trnka, predseda KSK.

Štvorica odborných porotcov

Redakčné rady môžu svoje časopisy zasielať do 28. februára 2019. Dôležitou podmienkou je, aby šéfredaktorom periodika bol žiak alebo žiačka, a nie pedagóg.

O výherných časopisoch bude rozhodovať odborná porota, ktorá každým rokom rastie. Svoju účasť potvrdila porotkyňa z roku 2018 Michaela Luxová, redaktorka denníka Košice:dnes. Spolu s ňou z regionálneho denníka bude hodnotiť časopisy redaktorka Simona Zavacká. Členom poroty je aj Pavol Kušnír, doktorand Prešovskej univerzity v Prešove, ktorý bol prvým šéfredaktorom študentského internetového časopisu Unipo Press.

Vo štvrtom ročníku sa úlohy porotkyne chopila aj novinárka Mária Benedikovičová z celoslovenského média, konkrétne z Denníka N.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v apríli 2019 - dátum a čas budú organizátori ešte bližšie špecifikovať. Redakčné rady sa okrem lákavých hmotných cien môžu tešiť aj na cennú spätnú väzbu porotcov a zaujímavé workshopy. Jeden z nich bude pod taktovkou Vladimíra Šnidla z Denníka N, ktorý sa venuje šíreniu osvety o hoaxoch a konšpiračných teóriách. Viac info o súťaži www.ulet.sk/perohryz.

Pri príležitosti spustenia ďalšieho ročníka súťaže organizátor OZ Úlet spúšťa aj nový projekt - skolskycasopis.sk. Jeho účelom je pomáhať rozvoju redakčných rád praktickými článkami, možnosťou kladenia otázok a komunikácie s ľuďmi, ktorí majú priame skúsenosti s médiami.

Súťaž školských časopisov Perohryz 2019

Cieľom súťaže je rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov základných škôl, umožniť im vyjadriť svoj názor na otázky školského i spoločenského života. Naším cieľom je podporovať mediálnu gramotnosť, ktorú považujeme za jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia a prepájať školské zručnosti a vedomosti s reálnym životom formou zážitku a stretnutia so skutočným svetom médií, ktorý každodenne ovplyvňuje život mladých ľudí v ich myslení, usporiadaní hodnôt a konaní. Zámerom súťaže je nadviazať konštruktívny dialóg žiakov a ich pedagógov s pracovníkmi médií o slobode slova, novinárskej etike a slušnom vyjadrení názorov na verejnosti.

SkolskyServis.sk informovala Jana Beerová, podpredsedníčka OZ ÚLET, koordinátorka súťaže Perohryz

Téma TASR