Oslavy vzniku Československa si žiaci pripomínajú aj v knižniciach

TASR, 22. októbra 2018 13:00

V priebehu pondelka sa vo viac ako 200 školských knižniciach konajú podujatia, ktoré sú zamerané na oslavu 100. výročia vzniku Československa.

Bratislava 22. októbra (TASR) – Školské knižnice v priebehu dňa realizujú množstvo rôznorodých podujatí, ktorých cieľom je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, zároveň aj poznávaniu nového. Na druhej strane sa usilujú zapojiť žiakov, učiteľov, rodičov, zriaďovateľov škôl a ostatných predstaviteľov miestnych komunít do samotných osláv stého výročia vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov.
Noc v knižnici Foto: Knižnice pre mládež mesta Košice

"Jadro podujatí budú tvoriť najmä prezentácie, besedy, prednášky, školské konferencie a tvorivé semináre, venujúce sa oslave 100. výročia vzniku Československej republiky," povedala odborná garantka pripravovaných osláv Rozália Cenigová zo Slovenskej pedagogickej knižnice.

Národné oslavy školských knižníc sú súčasťou 14. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica k Medzinárodnému dňu školských knižníc 22. októbra. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Téma TASR