Nitra: UKF sa zapojí do Týždňa vedy a techniky

TASR, 13. októbra 2018 8:55

Do celoslovenského podujatia sa zapojí všetkých päť fakúlt UKF.

Nitra 12. októbra (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa aj v tomto roku zapojí do podujatia Týždeň vedy a techniky. V dňoch od 5. do 11. novembra budú na jej pôde prebiehať rôzne workshopy, semináre, prednášky a prezentačné akcie, ktorých cieľom je priblížiť odbornej i laickej verejnosti nové vedecké poznatky.
Týždeň vedy a techniky - Ilustračné foto Foto: Mgr. Marek Tóth

Do celoslovenského podujatia sa zapojí všetkých päť fakúlt UKF. Fakulta prírodných vied predstaví moderný biologický výskum vo svojich nových laboratóriách, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva zasa pripravuje ukážky prvej pomoci, prezentáciu najnovších poznatkov o ochrane zdravia v materských školách, či o civilizačných ochoreniach.

Na Fakulte stredoeurópskych štúdií bude prebiehať fotografická súťaž s názvom Cestou necestou po strednej Európe, beseda o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi i Deň ľudových rozprávok. Filozofická fakulta okrem iného pripravila ukážky vyučovania nemeckého jazyka s názvom Nemecky interaktívne a hravo i diskusie o nezávislosti v umení. Na Pedagogickej fakulte bude prebiehať workshop Od inakosti k porozumeniu a svoje výskumné aktivity predvedú aj študenti a doktorandi z Katedry techniky a informačných technológií.

Celkovo sa UKF do Týždňa vedy a techniky zapojí 56 podujatiami, prostredníctvom ktorých budú pedagógovia, vedeckí pracovníci a študenti univerzity prezentovať svoju prácu a výsledky svojho výskumu. „Prostredníctvom bohatej ponuky prednášok, workshopov a praktických ukážok pre verejnosť sa univerzita snaží vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium, informovať verejnosť o poznatkoch vedy, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy,“ doplnila prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF Mária Bauerová.

Najčítanejšie Školstvo

Téma TASR