Mladí inžinieri z Košíc sa dostali do TOP 10 na svetovom finále

Školský servis, 24. apríla 2019 7:46

Slovensko malo zastúpenie v dvoch tímoch.

Tím Columba Racing – Gymnázium, Poštová 9, Košice Foto: JA Slovensko


Coventry 24. apríla (SkolskyServis.sk) - Košickí študenti bodovali na svetovej súťaži v oblasti STEM zručností, ktorá sa konala v Spojenom kráľovstve. Víťazný tím z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach získal dve ocenenia zo 16 – ocenenie Najlepšia verbálna prezentácia a Programovanie. Zároveň boli nominovaní aj na cenu Najlepšia jazda s prívesom. Druhý slovenský tím z SPŠE, Komenského 44, Košice uspeli v jednej z najdôležitejších kategórii a to v kategórii Engineering, kde sa nominovali do najlepšej trojice z 22 tímov. V celkovom hodnotení sa dostali do TOP 10.

Slovensko malo zastúpenie v dvoch tímoch. Na prestížnu súťaž odcestovali národní víťazi z Gymnázia, Poštová 9, Košice, ale aj študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Komenského 44 v Košiciach, ktorí sa umiestnili v národnej súťaži na druhom mieste. Úspech, ktorí dosiahli je doposiaľ historicky najväčší. Tím Columba Racing z košického gymnázia získal dve ocenenia zo 16 – ocenenie Najlepšia verbálna prezentácia, kde porazili aj anglicky hovoriace krajiny v prezentovaní v ich rodnom jazyku a Programovanie, v ktorej musel tím naprogramovať auto tak, aby vedelo prejsť náročnú dráhu, ktorá bola zadaná na plátne a bola farebne odlíšená. To znamenalo, že bolo dôležité naprogramovať senzory auta tak, aby sledovalo jednotlivé farby trate a vedelo správne zareagovať na trati. Na prácu mali len niekoľko minút, ale dosiahli najlepší výsledok v jednej z kľúčových kategórii súťaže. Zároveň boli nominovaní aj na cenu Najlepšia jazda s prívesom. V celkovom hodnotení sa umiestnili na skvelom 4. mieste.

Študenti reprezentujúci tím Wings Racing Team z SPŠE Košice taktiež uspeli v jednej z najdôležitejších kategórii a to v kategórii Engineering, kde odborná porota hodnotila inovácie v skladaní autíčka, ale aj veľmi prísne technické parametre. Nominovali sa do najlepšej trojice tímov. Na svetovom finále boli po prvýkrát a obsadili v celkovom hodnotení 8. miesto.

„Všetky ocenenia a nominácie si nesmierne vážime a je to fantastický pocit vidieť, že tie litre potu za zhmotnili do týchto úžasných cien. Na prípravách na svetové finále bolo dôležité nestratiť záujem o súťaž a to aj napriek únave, ktorú sme cítili. Nedeľu pred odletom na finále sme v škole boli až do ôsmej večer, čo je pre niektorých študentov nepredstaviteľné. Výsledok je fantastický a sme naozaj veľmi šťastní. Každý jeden z nás vidí svoju budúcnosť v technickom smere a veríme, že táto skúsenosť nám pomôže uplatniť sa vo svojich kariérach.“, svoje nadšenie opísal Peter Ridilla z Gymnázia, Poštová 9, Košice.

Na celosvetové finále projektu Land Rover 4x4 in Schools pricestovalo do Spojeného kráľovstva dvadsaťdva tímov. Celkové zastúpenie krajín z celého sveta mali nie len európske krajiny, ale dokonca aj Spojené štáty americké. Žiaci až zo 14 krajín prišli predstaviť odbornej porote svoju niekoľkomesačnú prácu – pretekársky model elektrického autíčka na ovládanie s pohonom všetkých štyroch kolies. Okrem zakúpenia si základného balíčka, ktorý je potrebný na účasť v súťaži, sa tímy museli popasovať s rôznymi úlohami. Model auta musel spĺňať náročnejšie technické parametre ako v národných kolách. Okrem toho viedli žiaci evidenciu financií a sponzorov a naučili sa tiež ako urobiť vhodný marketing.

Tímy boli hodnotené v oblastiach ako inžinierstvo, verbálna prezentácia, museli obhájiť vypracované portfólio tímu, ale museli aj prejsť náročnú trať zloženú z niekoľkých častí. Na svetovom finále sa zúčastnilo 22 tímov zo 14 krajín sveta vrátane USA. Na prvom mieste sa umiestnil tím z Grécka, druhé miesto obsadili študenti z Malajzie a tretie miesto obsadili mladí inžinieri z Portugalska.

Nastávajúci ročník súťaže nám už v budúcom školskom roku prestaví v národnom finále viac ako 20 tímov z celého Slovenska.


Land Rover 4x4 in Schools

Land Rover 4x4 in Schools je súťaž určená pre stredné školy, ktorej hlavným cieľom je zvýšiť záujem o predmety STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika) a zlepšiť zručnosti žiakov v týchto oblastiach.
Súťažné tímy musia za stanovené obdobie zhotoviť pretekársky model elektrického autíčka na ovládanie s pohonom všetkých štyroch kolies. Vozidlo musí úspešne prejsť pomedzi prekážky na náročnej dráhe. Počas svojej práce má každý tím k dispozícii konzultanta zo spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia. Výsledkom ich práce je model autíčka, dokumentácia k výrobe a jeho prezentácia do 10 minút.

SkolskySerervis.sk informovala Katarína Palečková, JA Slovensko, n. o.

Téma TASR