KOŠICE: Na SPŠE promovali ďalší špecialisti na IKT

TASR, 22. júna 2017 12:39

Pomaturitné vyššie odborné štúdium v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) s prvkami duálneho vzdelávania dnes v Košiciach slávnostne ukončilo 18 študentov.

SPŠE v Košiciach Foto: František Iván/TASRKošice 22. júna (TASR) – Pomaturitné vyššie odborné štúdium v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) s prvkami duálneho vzdelávania dnes v Košiciach slávnostne ukončilo 18 študentov. Štúdium poskytovala košická Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v partnerstve so spoločnosťou T-Systems Slovakia.

Úspešní absolventi po troch rokoch štúdia podľa nemeckého modelu získali okrem vedomostí, skúseností a titulu diplomovaný špecialista aj certifikát odbornej spôsobilosti. Ten je rovnocenný tomu, ktorý dostávajú študenti v Nemecku v odbore Fachinformatiker - špecialista pre počítačové systémy.

Pilotný projekt duálneho vzdelávania v IKT začal na SPŠE v septembri 2013, ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona o odbornom vzdelávaní. Jeho konečnú podobu ovplyvnili aj skúsenosti nadobudnuté v tomto partnerstve. Prví absolventi ukončili štúdium pred rokom.

"Duálne štúdium, ktoré spolu s partnermi realizujeme, zjednodušene znamená, že časť vzdelávania sa uskutočňuje v škole a časť v spoločnosti T-Systems. V prvom ročníku sú žiaci tri dni v škole a dva dni vo firme, v druhom je to opačne, teda dva dni v škole a tri dni vo firme. V prvom polroku 3. ročníka majú žiaci vyučovanie v škole len jeden deň v týždni, ostatné dni sú na praktickom vyučovaní vo firme. Celý druhý polrok tretieho ročníka majú žiaci prax vo firme a priebežne pracujú na svojej záverečnej práci," priblížil riaditeľ SPŠE Štefan Krištín. Záujemcovia sa môžu špecializovať na oblasti sieťový špecialista, systémový alebo aplikačný špecialista.

Študenti v rámci štúdia môžu získať prospechové štipendium, vykonávajú produktívnu prácu pre IT firmu a postupne získavajú aj ďalšie benefity. Úspešní absolventi, ktorí splnia požadované kritériá, majú možnosť pokračovať v pracovnom pomere v danej IT spoločnosti. "Teším sa, že absolventov už oddnes môžem volať mojimi kolegami," uviedol počas slávnostnej promócie výkonný riaditeľ T-Systems Slovakia Daniel Giebel.   V končiacom školskom roku študovalo v odbore Počítačové systémy v troch ročníkoch celkovo 67 študentov, z toho päť dievčat. Teoretické vyučovanie a získavanie znalostí v prostredí školy bolo prepojené s praktickým rozvojom tvrdých aj mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe. Objem praktického vzdelávania dosahoval až 70 percent celkového dostupného času výučby. V priebehu troch rokov štúdia to predstavuje 1600 hodín praktických cvičení a ďalších 1050 hodín odbornej praxe.

Záverečná absolventská skúška pozostávala z technickej, projektovo-ekonomickej a pracovno-právnej oblasti. Testy boli prevzaté z Nemecka, 25 percent úloh bolo prispôsobených slovenskému kontextu. Po absolvovaní písomných skúšok obhajovali absolventi aj svoju záverečnú prácu. Štúdium je certifikované Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou (SNOPK). 

Medzi tohtoročnými absolventmi je aj 23-ročný študent Patrik Čigáš, pôvodne vysokoškolák. "So štúdiom som bol spokojný. V porovnaní s vysokou školou nám poskytlo vlastne reálnu trojročnú prax vo firme. Okrem nadobudnutých tzv. hard a soft skills som získal aj pracovné miesto," skonštatoval.

V rámci odboru Počítačové systémy už SPŠE do prvého ročníka školského roka 2017/2018 aktuálne prijala 30 nových študentov.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.

hol satTéma TASR