V Cinobani rozširujú škôlku rekonštrukciou nepoužívaného objektu

TASR, 8. novembra 2018 13:17

Celková hodnota stavby je viac ako 277. 671 eur.

Cinobaňa 8. novembra (TASR) - V Cinobani v okrese Poltár realizujú projekt zvýšenia kapacity tamojšej materskej školy. Celková hodnota stavby je viac ako 277.671 eur.
Ilustračné foto Foto: TASR

Ako sa píše na stránke obce, rekonštrukcia nepoužívaného objektu pozostáva hlavne zo stavby novej triedy, šatne, práčovne a tiež z rekonštrukcie strechy, výmeny okien a zateplenia objektu. Vymieňa sa tiež zdravotechnika, rozvody ústredného kúrenia, elektroinštalácia. Súčasťou projektu je aj interiérové vybavenie v celkovej hodnote 17.184 eur.

Už v júli a auguste zrekonštruovali v hlavnej budove Základnej školy s materskou školou v Cinobani sociálne zariadenia v celkovej hodnote takmer 45.024 eur. V triedach boli navyše nainštalované nové osvetľovacie telesá.

Rekonštrukcia používaných objektov materskej školy bola realizovaná predovšetkým z vlastných zdrojov obce prostredníctvom aktivačných zamestnancov a dobrovoľníkov z radov zamestnancov obce a školy.

Zrealizovala sa aj stavba dopravného ihriska, na ktorú bolo v rozpočte obce schválených 25.000 eur.
Téma TASR