Svetový deň pošty: Zvýšiť povedomie o úlohe pošty v dennom živote

TASR, 9. októbra 2018 7:23

Svetový deň pošty pripadá na 9. októbra a pripomína založenie Svetovej poštovej únie (L'Union postale universelle, UPU).

Bratislava/New York/Bern 8. októbra (TASR) - Cieľom Svetového dňa pošty je zvýšiť povedomie verejnosti a podnikovej sféry o úlohe pošty v každodennom živote a o jej prispievaní do sociálneho a ekonomického rozvoja krajiny. Svetový deň pošty pripadá na 9. októbra a pripomína založenie Svetovej poštovej únie (L'Union postale universelle, UPU).
V Rajeckej Lesnej otvorila Slovenská pošta 15. ročník Vianočnej pošty. Foto: Pavol Ďurčo/TASR

Na podnet riaditeľa poštového oddelenia Severonemeckej federácie (spolkovej krajiny Prusko) sa 15. septembra 1874 začala Medzinárodná poštová konferencia v Berne. Jej cieľom už vtedy bolo úsilie o štandardizovanie rôznych poštových systémov. Na danú tému diskutovali zástupcovia 22 krajín. Pred konferenciou mala každá krajina vlastný poštový systém a vlastný cenník služieb. Komplikovalo to prepravu a doručovanie poštových zásielok na medzinárodnej úrovni. Konferencia sa 9. októbra 1874 skončila podpísaním Bernskej dohody, čím sa položili základy Všeobecnej poštovej únie. Keďže sa výrazne zvýšil počet členských štátov, v roku 1878 sa Všeobecná poštová únia premenovala na Svetovú poštovú úniu. Medzi jej členské štáty od 18. marca 1993 patrí aj Slovenská republika.

Svetový deň pošty vyhlásila únia na zjazde v Tokiu v roku 1969. Odvtedy si každý rok okolo 150 krajín sveta pripomína túto udalosť a využíva ju na prezentáciu nových produktov, prípadne na zavedenie nových poštových služieb do praxe, uviedla UPU. Pri príležitosti sviatku pôšt sa organizujú filatelistické výstavy, vydávajú nové či pamätné známky.

UPU je špecializovaná agentúra OSN. V jej rámci vykonáva poradenskú, mediačnú úlohu, v prípade potreby poskytuje i technickú pomoc. Nezasahuje do záležitostí národných organizácií poštových služieb a ich kompetencií.
Téma TASR