Chronológia udalostí vedúcich ku vzniku Československej republiky

TASR, 28. októbra 2013 7:19

Vznik prvej Československej republiky (ČSR) má výrazný podiel na zachovaní národného bytia Slovákov.

Československá republika vznikla 28. októbra 1918 rozpadom Rakúsko-uhorskej monarchie. Na archívnej snímke vyhlásenie samostatnosti Československa 28. októbra 1918 na Václavskom námestí v Prahe. Foto: TASRBratislava 28. októbra (TASR) - Aj preto si súčasná Slovenská republika pripomína 28. október ako pamätný deň podľa zákona č. 285 Zbierky zákonov z 2. novembra 1999, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

TASR prináša výberovú chronológiu udalostí vedúcich ku vzniku Československej republiky.

1914 - Snahy zástancov vzniku prvého štátneho útvaru Čechov a Slovákov sa spočiatku orientovali na cárske Rusko. Svedčí o tom prijatie deputácie cárom Mikulášom II., ktorá mu predložila slovanský a rusofilský program a dosiahla zriadenie československej družiny v ruskom vojsku. V hre bola aj obnova českého kráľovstva pod romanovskou dynastiou.

28. júla 1914 - Začala sa prvá svetová vojna.

19. októbra 1915 - Otázky samostatnosti nového štátu boli častými témami rozhovorov predstaviteľov pripravovanej zahraničnej Národnej rady s významnými politikmi už v rokoch 1915-1916. Tomášovi Garrique Masarykovi v tom pomohla aj profesúra na londýnskej univerzite vo Veľkej Británii a menovanie za riaditeľa Slovanského ústavu, kde mal v tento deň prvú prednášku. O mesiac neskôr vyšiel vo Francúzsku v Paríži prvý manifest československej samostatnosti - České prohlášení neodvislosti. Významný podiel na tomto akte mal Milan Rastislav Štefánik, ktorý československým aktivistom "otváral dvere parížskych salónov i vládnych kancelárií".

február 1916 - V Paríži oficiálne založili Československú národnú radu (ČNR).

1. mája 1918 - Na zhromaždení robotníkov a obyvateľov Liptovského Sv. Mikuláša a jeho okolia prijali mikulášsku rezolúciu, ktorá podporovala právo na sebaurčenie národov a myšlienku vzniku Československa.

22. mája 1918 - V mene ministerstva zahraničných vecí Veľkej Británie uznal lord Robert Cecil právo československého národa na samostatnosť a o niekoľko dní nato vláda USA schválila rezolúciu Kongresu utláčaných národov v talianskom Ríme. V júni 1918 sa k veľmociam pridalo Francúzsko, v júli toho roku Rusko a v auguste 1918 napríklad aj Japonsko.

30. mája 1918 - V USA podpísali predstavitelia Slovenskej ligy v Amerike, Českého národného združenia a predseda Československej národnej rady Tomáš G. Masaryk Pittsburskú dohodu.

3. septembra 1918 - Vláda USA vyhlásila, že uznáva vojenský stav medzi Československom a nemeckým a rakúskym cisárstvom. Národnú radu tým považovala de facto za vládu s právomocami riadiť vojenské a politické veci národa.

14. októbra 1918 - Minister zahraničných vecí dočasnej vlády Edvard Beneš vyhlásil jej prvých veľvyslancov.

18. októbra 1918 - V USA vo Washingtone vydali deklaráciu československej samostatnosti vypracovanú Tomášom G. Masarykom. Bola vydaná súbežne s odpoveďou 28. prezidenta USA Woodrowa Wilsona na ponuku usporiadania Európy od Rakúsko-Uhorska po skončení vojny. "Vyhlásenie nezávislosti prijíma Lincolnove zásady o práve občana a človeka. Československý štát bude republikou vo svojich stálych snahách za pokrokom, zaručí úplnú slobodu svedomia, náboženstva, vedy, spisby, umenia, reči, tlače a právo voľného zhromažďovania sa".

28. októbra 1918 - Manifestom Národného výboru sa v Prahe zriadil československý Národný výbor. Od tohto dňa prevzal vládu a prijal aj prvý zákon o vzniku ČSR. Podpísali ho Vavro Šrobár, Anton Švehla, Alojs Rašín, František Soukup a Juraj Stříbrný. Týmto aktom v tento deň oficiálne vznikla Československá republika (ČSR).

30. októbra 1918 - Na zasadnutí v Martine sa vytvorila Slovenská národná rada (SNR), ktorá prijala Deklaráciu slovenského národa. V nej sa stotožnila so spoločnou republikou Čechov a Slovákov. Martinská deklarácia Slovenskej národnej rady odobrila schválenie Základných štátoprávnych dokumentov vzniku ČSR.

4. mája 1919 - Pri vajnorskom letisku v Bratislave pri leteckom nešťastí zahynul Milan Rastislav Štefánik, ktorý sa spolu s Edvardom Benešom a Tomášom G. Masarykom najviac zaslúžil o vznik Československej republiky.

Téma TASR