Vláda: MŠVVaŠ chce lepšie pripraviť študentov na trh práce

TASR, 20. apríla 2018 13:57

Informatívny materiál z dielne rezortu školstva s názvom Informácia o opatreniach na zosúladenie vzdelávania na stredných školách s potrebami trhu práce vzala vláda v piatok na vedomie.

Bratislava 20. apríla (TASR) – Rezort školstva pripravil opatrenia, ktoré majú slúžiť ako prevencia pred nezamestnanosťou mladých ľudí. Zamerané sú predovšetkým na anticipáciu zručností na trhu práce ako aj na vytýčenie profesijnej dráhy absolventov na trhu práce po ukončení ich štúdia. Informatívny materiál z dielne rezortu školstva s názvom Informácia o opatreniach na zosúladenie vzdelávania na stredných školách s potrebami trhu práce vzala vláda v piatok na vedomie.
"V dnešnej dobe je potrebné pripravovať žiakov stredných a vysokých škôl na zručnosti a kompetencie, ktoré budú aktuálne v čase ukončenia ich štúdia," vysvetlil rezort školstva. Podľa neho v kontexte rýchlo meniacich sa podmienok na trhu práce je potrebné, aby vzdelávací systém intenzívnejšie reagoval na zmeny, ktoré so sebou prinášajú inovácie a technologický pokrok. Dôsledkom opatrení má byť nastavenie odborov vzdelávania tak, aby stredné školy pripravovali žiakov nie na tie zručnosti, ktoré trh práce aktuálne potrebuje, ale predovšetkým na tie zručnosti, ktoré budú potrebovať o tri alebo päť rokov po ukončení štúdia.

Odborné vzdelávanie podľa rezortu školstva zažíva trend nižšieho záujmu o vzdelávacie programy odborného vzdelávania a prípravy, predovšetkým o učebné odbory. Tento trend je ešte zvýraznený demografickým poklesom populácie a prijatých a študujúcich žiakov na stredných odborných školách, pričom budú zanikať aj niektoré povolania.

Ministerstvo školstva požiadalo Európsku výskumnú agentúru pre odborné vzdelávanie a prípravu, aby poskytla metodickú podporu a usmernenie na podporu zlepšenia inštitucionálneho rámca, budovania kapacít v metódach zberu údajov a analýz a vývoja systému riadenia zručností v rámci budúceho trhu práce.

V súčasnosti je v slovenskom školstve 32 skupín odborov vzdelávania vrátane gymnázií. "Sústava odborov vzdelávania je živým dokumentom, ktorý sa neustále obmieňa, pridávajú sa nové odbory vzdelávania po ukončení experimentálneho overovania, menia sa názvy odborov vzdelávania, aby lepšie reflektovali požiadavky trhu práce a niektoré odbory vzdelávania zanikajú," uviedol rezort školstva. Rozsiahla úprava sústavy odborov vzdelávania sa realizovala v roku 2005, kedy postupne z pôvodných 1500 odborov ostalo okolo 450. Podľa materiálu, by sa mala zrealizovať rozsiahla optimalizácia sústavy odborov vzdelávania. Okrem toho by sa malo k tvorbe odborov vzdelávania pristupovať po novom. Ďalším opatrením na dosiahnutie optimalizácie sústavy odborov vzdelávania a ľudských zdrojov je plánovanie výkonov stredných škôl.

Téma TASR