Víťazoslav je neistý, Klaudius je tvorivý

TASR, 20. marca 2018 5:51

Meniny oslavujú v jeden deň - 20. marca.

Foto: TASR


Bratislava 20. marca (TASR) - Mužské meno Víťazoslav je novšie slovenské meno a jeho význam je "slávny víťaz". Nositeľov tohto menej častého mena oslovujeme Viťo, Vitko.

Víťazoslavovia si potrebujú neustále dodávať sebadôveru. Aj keď sú optimistickí, na čin sa odhodlajú len vtedy, ak sa situácia ustáli. Ich totemovým zvieraťom je čajka. Tak ako ona aj Viťovia sa dávajú unášať nespútane vetrom.

Zvyčajne robia dobre iba to, čo majú radi. Keďže ich záujmy sa postupne sústreďujú na viaceré oblasti, iba vďaka pružnej inteligencii a spoľahlivej pamäti dosiahnu dobré známky pri skúšaní. Priťahujú ich povolania, ktoré im umožňujú cestovať, ako hudobník či obchodný zástupca.

Sú životaschopní. Keď sú zaujatí prácou, všetko je v poriadku, no len čo v nej poľavia, sú sklesnutí. Vtedy im pomôže oddych v prírode.

Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Obľúbené farby majú svetlomodrú, zelenú a bielu. Ochranné rastliny rimbaba (rimbaba obyčajná, Pyrethrum parthenium) a slez, kamene tyrkys, chalcedón.


Kňaz, tajomník Matice slovenskej, profesor, archivár, člen Slovenského učeného tovarišstva, jeden z najvýznamnejších slovenských historikov druhej polovice 19. storočia FRANTIŠEK VÍŤAZOSLAV SASINEK (1830-1914), slovenský hudobný skladateľ VÍŤAZOSLAV KUBIČKA, slovenský rodák, ktorý sa usadil v Amerike a orientoval sa na finančníctvo a bankovníctvo PETER VÍŤAZOSLAV ROVNIANEK (1867-1933) a spolu s nimi ďalší VÍŤAZOSLAVOVIA sú nositeľmi tohto mena.x x xNositeľov mužského mena Klaudius na Slovensku stretávame výnimočne a oslovujeme ich Klaudo, Klaudio. Je vytvorené z mena rímskeho rodu "Claudius" a v preklade znamená "chromý, krivý".

Klaudiov možno rozdeliť na dve skupiny: tí, ktorí sú pripútaní k miestu, kde žijú, ich rastlinným totemom je bršlen, zatiaľ čo odvážnejší sa zhodujú s gazelou, ktorá uniká, ich zvieracím totemom.

Priťahuje ich všetko, čo sa dotýka tvorivosti. Predstavivosť ich často privedie k módnemu návrhárstvu, či do divadla, kde aj vynikajú.

V citovom živote pociťujú nepriaznivo porovnávanie s inými. Viac ako bezvýhradnú lásku vyžadujú možnosť vysloviť sa. Túžba po nezávislosti a potreba útočiska, ktoré poskytuje rodina a najmä matka, patrí k významným protirečeniam ich povahy. Ak sa im nedarí, ak majú ranenú dušu, vtedy sa utiekajú k rodine. Keď prídu úspešné dni, vydajú sa na cestu.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú červená, biela a zelená. Ochranné rastliny podbeľ, kôpor, kamene tyrkys, chalcedón.

Víťazoslav a Klaudius oslavujú meniny v rovnaký deň, 20. marca.


Český bubeník KLAUDIUS KRYŠPÍN je príkladom na meno KLAUDIUS.

Téma TASR