Viete, ako budovať správne čitateľské návyky?

OTS, 20. septembra 2018 15:54

Zo skúseností vo vyučovacom procese učitelia vedia, že cudzí jazyk sa žiaci neradi učia s pocitom, že tak musia urobiť.

Foto: RAABE
Bratislava 20. septembra (OTS) - Preto tu hrá dôležitú rolu neustála motivácia a snaha porozumieť potrebám študentov.

Ako môžeme používať cudzojazyčnú beletriu v triede na vyučovaní?
Máme na výber z dvoch príbuzných prístupov. Buď ako súčasť individuálneho čitateľského programu, v ktorom si študenti požičiavajú knihy z vybavenej školskej knižnice a učia sa čítať samostatne. Tu si môže každý dovoliť vlastné tempo, nezávisle od výučby. Vtedy študenti čítajú kedykoľvek a kdekoľvek a ako rýchlo chcú. Rovnako si môžu vybrať aj druh knihy, o ktorú sa práve zaujímajú: rozprávka, populárna literatúra, beletria či fikcia. Knihy v cudzom jazyku by mali, okrem iného, uvádzať údaje: vek, pre ktorý sú prístupné a jazykovú náročnosť (napr. A1 – úplný začiatočník, A2 – začiatočník, B1 – mierne pokročilý a pod.)

Prínos pre porozumenie cudzieho jazyka prináša však aj kolektívny čitateľský program. Ak kniha obsahuje CD na počúvanie príbehu v cudzom jazyku, študenti to majú 2 v 1: čítajú i počúvajú v cudzom jazyku. A potom je už len na skok schopnosť rozprávať v cudzom jazyku. Čítanie - a diskusia o čítaní - v skupine môže pomôcť v žiakoch vybudovať pocit „som súčasťou tímu“ a rastie aj motivácia riešiť problémy s porozumením obsahu alebo s nedostatočnou slovnou zásobou.

Potom, ako študenti prečítajú knihu, môžu o nej začať diskutovať v triede. Aby šikovnejší študenti neprišli o motiváciu čítať ďalej, kým čakajú na svojich spolužiakov, odporúča sa kombinácia oboch čitateľských programov. Učiteľ by sa mal pripojiť a čítať tú istú knihu v rovnakom čase ako jeho študenti. Tým im dáva pozitívny príklad a motivuje k lepším výsledkom.

Vytvorenie podmienok na výučbu cudzích jazykov
Za jeden z kľúčových faktorov úspešného učenia je považovaný celkový prístup učiteľov. Pozitívny alebo negatívny prístup zahŕňa aj pocity a záujem o zvyky a tradície, ale aj literatúru, kultúru, či gurmánske špeciality u anglofónnych krajín, keď sa učíme po anglicky.
Ešte predtým, ako so študentmi začnete tvoriť čitateľský program, urobte si malý prieskum v triede. Môžete použiť dotazník a sledovať reakcie študentov. Pri každej otázke im dajte na výber niekoľko odpovedí.

Dotazník by mal obsahovať otázky typu:
• Čo najčastejšie čítaš?
• Ako často čítaš?
• Baví ťa čítanie? Ak áno, čo ťa na ňom baví?
• Ak rád čítaš, aké čitateľské žánre uprednostňuješ?
• Podľa čoho si vyberáš knihy?


Odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko pripravilo pre školy akciu 20+10 za zvýhodnených podmienok s takmer 200 adaptovanými dielami od velikánov svetovej literatúry a v piatich jazykoch: vo francúzštine, nemčine, angličtine, taliančine a španielčine. Cudzojazyčná literatúra LIBRE je pre školy i jednotlivcov možnosť ako kreatívne a efektívne pracovať s textom v cudzom jazyku. Vo vnútri každej knihy nájdete praktickú časť na precvičenie gramatiky a audio CD na správnu výslovnosť.
Jednotlivé diela sú v ponuke RAABE odstupňované podľa veku čitateľov, resp. jazykovej úrovne textov a gramatiky na tri skupiny: deti vo veku od 5 do 10 rokov, tínedžeri vo veku od 11 do 16 rokov, mladí nad 16 rokov a dospelí.

SÚŤAŽ! KNIŽNÝ DARČEK POTEŠÍ!
Stačí, ak odpoviete na zopár otázok a my vás zaradíme do žrebovania o 5 knižiek z edície cudzojazyčnej beletrie LIBRE.
Zapojte sa do súťaže tu
Súťaž Foto: RAABE

ŠKOLY DOPLNTE SI SVOJE KNIŽNICE!
Nakladateľstvo RAABE teraz ponúka školám cudzojazyčnú beletriu LIBRE za zvýhodnených podmienok. Stačí, ak vaša škola objedná 20 titulov z edície LIBRE a ďalších 10 ks k nim môže dostať podľa vlastného úplne zadarmo.
Školy si môžu tituly objednávať tu

Téma TASR