Vianočné tvorenie

Anna Komišáková, 12. decembra 2015 8:00

Príprava vianočných pozdravov a ikeban je znamením príchodu vianočných sviatkov.

Foto: Anna KomišákováHavaj 12. decembra (SkolskyServis.sk) - Veľkú radosť sme mali z vlastnoručne zhotovených voňavých ikebán, na ktoré sme použili čerstvé ihličie, piaflor na živé kvety, sviečku, pekné ozdoby a stužky.Šikovníček ZŠ s MŠ Havaj

Anna Komišáková (ZŠ s MŠ Havaj 7)

Učiteľ biológie a chémie Výchovný poradca Koordinátor protidrogovej prevencie

Téma TASR