Tvorba architekta Klementa Šilingera je spojená s Bratislavou

TASR, 15. novembra 2017 6:03

V stredu 15. novembra uplynie od jeho narodenia 130 rokov.

Sazená/Bratislava 15. novembra (TASR) - Architekt Klement Šilinger od roku 1919 žil a tvoril v Bratislave. Jeho najznámejšou bratislavskou stavbou je polyfunkčný Živnostenský dom (známy ako Živnodom) na dnešnom Kollárovom námestí v Bratislave. V stredu 15. novembra uplynie od jeho narodenia 130 rokov.

Klement Šilinger sa narodil 15. novembra 1887 v Sazenej (dnes Česko) v rodine staviteľa. Architektúru vyštudoval v českej Prahe, kde bol na Akadémii výtvarných umení jeho pedagógom profesor Jan Kotěra. Ten nadaného študenta zamestnal vo svojom ateliéri. Po absolvovaní študijných pobytov vo francúzskom Paríži, vo Švajčiarsku, Taliansku a v Spojených štátoch amerických (USA), kde sa zoznámil so známym americkým architektom Frankom Lloydom Wrightom, Šilinger od roku 1919 žil a tvoril v Bratislave, s ktorou je spojená takmer celá jeho tvorba. Pracoval na vtedajšom ministerstve verejných prác.

Osamostatnil sa v roku 1925. V roku 1948 pre ochorenie tvorbu prerušil.

Spočiatku pracoval v duchu rondokubizmu, projektoval prevažne veľké bytové domy pre štátnych zamestnancov. Jeho architektonický štýl charakterizovala monumentálnosť a farebnosť, ornamentika a plastickosť s príklonom k funkcionalizmu. Po roku 1925 sa jeho architektonický názor zmenil, práce, ktoré pochádzajú z tohto obdobia nadväzujú na diela francúzskeho architekta Le Corbusiera, talianskeho architekta Piera Luigiho Nerviho a sovietskej avantgardy.

Z jeho tvorby v Bratislave možno spomenúť obytný dom na Heydukovej ulici, internát na Šoltésovej ulici, Študentský domov Lafranconi na Nábreží generála Ludvíka Svobodu, pavlačový dom na Kalinčiakovej ulici, Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského na Sasinkovej ulici.

Architekt Klement Šilinger zomrel v deň svojich narodenín 15.novembra 1951 vo Veľkých Levároch.

Zdroj: Slovenský biografický slovník, V. zväzok R-Š, Matica slovenská, Martin 1992Téma TASR