Deň materinského jazyka sa sústredí na jazyky pôvodných obyvateľov

TASR, 21. februára 2019 7:54

Sú dôležité pre udržateľný rozvoj, budovanie mieru a zmierenie.

Paríž/New York 21. februára (TASR) - To je v roku 2019 téma Medzinárodného dňa materinského jazyka, ktorý pripadá na 21. februára. Hlavné podujatie k tomuto dňu sa uskutoční v sídle Organizácie Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) v Paríži.
V súčasnosti 96 percentami jazykov, ktorými sa hovorí vo svete a je ich takmer 6700, rozprávajú len tri percentá svetovej populácie. Hoci pôvodní obyvatelia predstavujú necelých šesť percent svetovej populácie, rozprávajú vyše 4000 jazykmi.

Podľa opatrných odhadov vyše polovica tých jazykov do roku 2100 zanikne. Podľa iných odhadov 95 percent jazykov, ktorými sa hovorí na Zemi, môže do konca tohto storočia zaniknúť alebo sa ocitnúť v stave zániku.

Ako ďalej uviedla OSN, podľa článku 13 Deklarácie OSN o právach domorodých národov majú tieto právo oživovať, používať, rozvíjať a odovzdávať budúcim generáciám svoj jazyk, svoje ústne podávané tradície, systém písma a literatúru.

Pritom jazyky pôvodného obyvateľstva predstavujú významný faktor na pochopenie mnohých otázok týkajúcich sa pôvodného obyvateľstva v rámci vzdelávania, vedeckého a technologického rozvoja, slobody vyjadrovania, zamestnanosti a začleňovania do spoločnosti.

Preto VZ OSN schválilo rezolúciu (A/RES/71/178) o právach národov pôvodného obyvateľstva a vyhlásilo rok 2019 za Medzinárodný rok jazykov pôvodného obyvateľstva. Ten oficiálne UNESCO otvorilo 28. januára 2019 v Paríži.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka UNESCO potvrdilo svoj záväzok obhajovať jazykovú rozmanitosť a vyzvalo všetky svoje členské štáty, aby oslávili 21. február v čo možno najvyššom počte jazykov a pripomenuli si, že jazyková rozmanitosť a viacjazyčnosť sú zásadne dôležité pre trvalo udržateľný rozvoj.

V tomto roku budú oslavy Medzinárodného dňa materinského jazyka rámcované podujatiami súvisiacimi s Medzinárodným rokom jazykov pôvodného obyvateľstva, zdôraznilo UNESCO.

Účastníci konferencie UNESCO v roku 1999 schválili rezolúciu s odporúčaniami, aby sa vytvorili opatrenia na podporu viacjazyčnosti. Jedno z odporúčaní sa zameralo aj na podporu univerzálneho prístupu k internetu a mnohokultúrnosti vo svetových informačných sieťach.

Prvýkrát sa Medzinárodný deň materinského jazyka slávil v roku 2000. Tento deň má viesť k tomu, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov.

Dátum 21. februára bol zvolený za Medzinárodný deň materinského jazyka na počesť študentov z Hnutia za bengálsky jazyk, ktorých v Dháke, súčasnom hlavnom meste Bangladéša, v ten deň v roku 1952 zastrelili príslušníci polície počas manifestácie na podporu ich materinského jazyka, bengálčiny. Študenti chceli, aby sa bengálčina stala v Bangladéši -- vtedajšom Východnom Pakistane -- druhým oficiálnym jazykom.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 16. mája 2007 v rezolúcii 61/266 požiadalo členské štáty a sekretariát, aby "podporovali zachovanie a obranu všetkých jazykov, ktorými hovoria národy celého sveta".

Materinský jazyk je unikátny v tom, že každému novorodencovi sa ním od narodenia vtláča pečať zaisťujúca osobitné videnie vecí. To sa u človeka nemení ani po tom, ako sa naučí ďalšie cudzie jazyky. Nimi sa oboznamuje s inými pohľadmi na svet, s iným videním problémov, s inými prístupmi ich riešenia.Zdroje:

ww.unesco.org

ww.un.org

https://en.iyil2019.org/

https://fr.iyil2019.org/

https://es.iyil2019.org/

www.calend.ru
Téma TASR