Účastník SNP Ladislav Sára sa narodil pred 100 rokmi

TASR, 9. februára 2013 8:38

Zúčastňoval sa kultúrneho života v Banskej Bystrici, bol spolupracovníkom amatérskeho divadla. Napísal kroniku Mestského divadelného združenia.

Podbrezová/Bratislava 9. februára (TASR) - V sobotu 9. februára uplynie sto rokov od narodenia učiteľa a hlásateľa Slobodného slovenského vysielača v čase Slovenského národného povstania (SNP) Ladislava Sáru.
Foto: bbsoo.sk

Zúčastňoval sa kultúrneho života v Banskej Bystrici, bol spolupracovníkom amatérskeho divadla. Napísal kroniku Mestského divadelného združenia. Podieľal sa na organizovaní rozhlasových krajových vysielaní.

Ladislav Sára sa narodil 9. februára 1913 v Podbrezovej. Študoval na Učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici, zmaturoval v Lučenci. Skúšky učiteľskej spôsobilosti pre ľudové školy zložil 30. novembra 1935 v Lučenci, o dva roky neskôr v Banskej Bystrici získal aj kvalifikáciu pre meštianske školy.

Vyučovať začal v Hradišti (dnešné Zemplínske Hradište), v rokoch 1934 až 1937 vyučoval na ľudovej škole v Trebišove, v rokoch 1937 až 1939 na meštianskej škole v Brezne. Od roku 1939 vyučoval slovenský jazyk, dejepis a zemepis na Vyššej priemyselnej škole v Banskej Bystrici, kde zotrval do roku 1944.

V prvé dni SNP čítal do vysielania Slobodného slovenského vysielača proklamácie vedúcich orgánov povstania ako aj ďalšie výzvy a ohlasy, niektoré aj sám koncipoval. Interpretoval štvorveršie z Chalupkovej básne Mor ho!, ktoré sa stalo mottom revolučného vysielania a protifašistického boja. Po niekoľkých dňoch činnosti v Slobodnom slovenskom vysielači prešiel pracovať na Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a osvetu v Banskej Bystrici.

Po zajatí na Starých Horách 31. októbra 1944 bol väznený v Banskej Bystrici, neskôr v Bratislave. Zahynul pri nálete anglo-amerického letectva počas transportu do koncentračného tábora v Mauthausene 19. februára 1945 pri Melku v Rakúsku, mal iba 32 rokov.

zdroje: www.binderovci.sk, Slovenský biografický slovník V. zväzok R-Š, MATICA SLOVENSKÁ, Martin 1992

Téma TASR