Tadeáš Salva vo svojej tvorbe spájal tradíciu s modernými postupmi

TASR, 22. októbra 2017 7:09

Jeho hudobný rukopis charakterizovala hlboká obsahovosť a spracovanie diela.

Tadeáš Salva Foto: Hudobné centrumLúčky/Bratislava 22. októbra (TASR) – Hudobný skladateľ a pedagóg Tadeáš Salva bol výraznou osobnosťou slovenskej hudobnej avantgardy. V nedeľu 22. októbra uplynie 80 rokov od jeho narodenia.

Jeho hudobný rukopis charakterizovala hlboká obsahovosť a spracovanie diela. Patril k najindividuálnejším predstaviteľom skladateľskej generácie šesťdesiatych rokov minulého storočia. Reagoval na celosvetový trend novej hudby, čím dokresľoval tvár slovenskej hudby osobitným tvorivým a ideovým postojom pri riešení kompozičných problémov.

Tadeáš Salva sa narodil 22. októbra 1937 v obi Lúčky pri Ružomberku. Už v detstve ho fascinovala organová hudba, ktorá ovplyvnila jeho celoživotnú tvorbu. V roku 1958 absolvoval štúdium hry na violončelo, akordeón a klavír na Konzervatóriu v Žiline. Vo vzdelávaní pokračoval na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave, kde študoval kompozíciu u Alexandra Moyzesa a Jána Cikkera. Hudobníkov nadpriemerný talent a tvorivý rozlet akosi vybočovali z vtedajších domácich tendencií a tak v rokoch 1962-1965 pokračoval v štúdiu kompozície na Štátnej vyššej hudobnej škole v poľských Katoviciach.

Po štúdiách sa Salva stal vedúcim hudobného vysielania Československého rozhlasu v Košiciach, v rokoch 1968-1977 bol dramaturgom Československej televízie v Bratislave. Neskôr pôsobil tiež ako dramaturg v Slovenskom umeleckom ľudovom kolektíve (SĽUK). V rokoch 1990 až 1995 zastával funkciu predsedu Spolku slovenských skladateľov a zároveň v rokoch 1991-1995 bol docentom na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Tvorba Tadeáša Salvu je nesmierne bohatá, mnohostranná a vysoko umelecky hodnotená doma a na svetových fórach. Jeho diela sú charakteristické hlbokým vnútorným zaujatím, dramatickosťou, otvorenosťou, spätosťou s ľudom, jeho životom a tradíciami. Vo svojich inštrumentálnych skladbách nesúcich znaky lásky a humanizmu skladateľ nekonvenčným spôsobom využil slovesnú ľudovú tvorbu. Z jeho ranného tvorivého obdobia sú známe napríklad skladby Canticum Zachariae (1964) alebo Requiem aeternam (1967), ocenená v roku 1968 na festivale Musica Sacra v talianskom Ríme. Bohatú kompozičnú tvorbu Tadeáša Salvu tvoria tiež významné diela ako televízna opera Margita a Besná, pôvodná kvadrofonická rozhlasová opera Plač, zborová skladba Slovenský Otčenáš, alebo Koncert pre čelo a orchester.

Uznávaný hudobný skladateľ Tadeáš Salva zomrel 3. januára 1995 v Bratislave vo veku 57 rokov. Za svoju tvorbu bol ocenený viacerými vyznamenaniami. Medzi inými v roku 1992 získal americkú cenu za zásluhy o prínos v kultúrnej a občianskej oblasti a zaradili ho medzi významné osobnosti z oblasti hudby do svetovej encyklopédie. V roku 1993 v britskom Cambridgi dostal zlatú medailu za zásluhy v hudbe a v roku 2009 mu bola udelená Cena Fra Angelica – in memoriam.


Téma TASR