Svet si od roku 1982 pripomína Medzinárodný deň mieru

TASR, 21. septembra 2017 7:31

Spoločne za mier: Rešpekt, bezpečnosť a dôstojnosť pre všetkých - to je v tomto roku téma Medzinárodného dňa mieru pripadajúceho na 21. septembra.

New York/Paríž 21. septembra (TASR) - Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) ho vyhlásilo s cieľom upevniť ideály mieru vo všetkých krajinách sveta. Medzinárodné spoločenstvo prvýkrát slávilo Medzinárodný deň mieru v roku 1982.
Ilustračné foto Foto: TASR

Problémy, ktoré vyvstali v súčasnosti - bieda, hlad, vyčerpávanie prírodných zdrojov, nedostatok vody, sociálna nerovnosť, zhoršovanie stavu životného prostredia, choroby, korupcia, rasizmus, xenofóbia a mnohé ďalšie -, sťažujú vybudovanie mieru a vytvárajú podmienky na vznik konfliktov, uviedla OSN na svojej webovej stránke pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa mieru.

V preambule Charty OSN sa konštatuje, že OSN vznikla s tým, aby pomáhala predchádzať medzinárodným konfliktom, urovnávala už vzniknuté a prispievala k zavedeniu kultúry mieru vo svete.

Valné zhromaždenie OSN v roku 1981 v rezolúcii 36/67 stanovilo, aby sa Medzinárodný deň mieru pripomínal každý rok v deň septembrového otváracieho zasadnutia OSN s tým, že mier predstavuje jeden z hlavných cieľov OSN.

V roku 2001 schválilo VZ OSN rezolúciu 55/282 a rozhodlo, že 21. september sa bude pripomínať ako deň nenásilia a pokoja zbraní. OSN vyzýva všetky krajiny a národy, aby rešpektovali zastavenie nepriateľských akcií počas tohto dňa a vzdelávacími podujatiami si pripomenuli všetky otázky, ktoré súvisia s mierom.

Generálny tajomník OSN spravidla v tento deň rozozvučí Zvon mieru v Sade mieru v newyorskom sídle svetovej organizácie. V tomto roku tak urobil podľa OSN 15. septembra.
Téma TASR