Štátne sviatky, pamätné dni, svetové a medzinárodné dni na 12.-18. máj

TASR, 11. mája 2018 8:01

Štátne sviatky, pamätné dni, svetové a medzinárodné dni na 12.-18. mája.

Foto: pixabay.com


Bratislava 11. mája (TASR) -

12. mája

Medzinárodný deň sestier (ošetrovateliek) - vyhlásila ho Medzinárodná rada sestier (ICN) a oslavuje sa od 1965. Viaže sa na dátum narodenia 12.5.1820 britskej ošetrovateľky Florence Nightingalovej, ktorá založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete.

Svetový deň spravodlivého obchodu (World Fair Trade Day) - ustanovila ho Medzinárodná asociácia spravodlivého obchodu (IFTA) a pripomína sa od roku 2002 vždy druhú májovú sobotu.

13. mája

Deň matiek - v novodobej histórii sa Deň matiek dostal do povedomia na prelome 19. a 20. storočia. Zásluhu na tom má Američanka Anna Marie Jarvisová, ktorá v ženskom spolku v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej mame a všetkým matkám sveta. Kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú májovú nedeľu za Deň matiek. Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), 28. prezident Spojených štátov amerických (v rokoch 1913-1921) potom podpísal dokument, v ktorom bol Deň matiek definovaný ako celoamerický národný sviatok. Dátum druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj vo väčšine krajín sveta. Na Slovensku sa Deň matiek začal oslavovať po roku 1989.

15. mája

Medzinárodný deň rodiny - vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) 20.9.1993. Oslavuje sa od roku 1994.

17. mája


Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti - ustanovila ho Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) a pripomína sa od roku 1965. Dátum sa viaže k roku 1865, keď v Paríži podpísali Medzinárodný telegrafný dohovor, ktorým založili Medzinárodnú telegrafnú úniu, neskôr 1.1.1934 bola premenovaná na Medzinárodnú telekomunikačnú úniu. Účastníci medzinárodného summitu o informačných technológiách, ktorý sa konal v roku 2005 v Tunise, schválili Tuniskú agendu pre informačnú spoločnosť. V agende navrhli, aby sa položili základy Svetového dňa informačnej spoločnosti. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 26.3.2006 návrh schválilo, čím sa zaviedol Svetový deň informačnej spoločnosti. V novembri 2006 na konferencii ITU v Turecku jej účastníci rozhodli, že sa odvtedy bude 17. mája sláviť Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti.

Svetový deň hypertenzie - vyhlásila ho Svetová liga pre hypertenziu (World Hypertension League, WHL) a pripomína sa od 2005.

Medzinárodný deň proti homofóbii - súvisí s dátumom 17.5.1990. Vtedy bola homosexualita vyškrtnutá z Medzinárodnej klasifikácie chorôb, v ktorej bola homosexualita klasifikovaná ako choroba od roku 1948.


18. mája

Medzinárodný deň múzeí - vyhlásila ho Medzinárodná rada múzeí (International Council of Museums, ICOM) pri Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1977, pripomína sa od roku 1978.
Téma TASR