Štátne sviatky, pamätné dni, svetové a medzinárodné dni na 14.-20.10.

TASR, 13. októbra 2017 8:21

Štátne sviatky, pamätné dni, svetové a medzinárodné dni na 14.-20. októbra.

Foto: pixabay.comBratislava 13. októbra (TASR) -

14. októbra

Svetový deň normalizácie - vyhlásila ho Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (International Organization for Standardization, ISO) v roku 1970. Pripomína založenie tejto organizácie (1946).

15. októbra

Medzinárodný deň bielej palice - vyhlásila ho Svetová únia nevidiacich (World Blind Union, WBU) v roku 1964. Európsky regionálny výbor Svetovej rady pre blaho slepcov na návrh Francúzky Guilly d'Herbemontovej zaviedol bielu palicu ako výhradné označenie pre nevidiacich vo všetkých krajinách.

Svetový deň vidieckych žien - rozhodli o ňom účastníci na 4. svetovej konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o ženách v Číne v roku 1995.

Svetový deň umývania rúk mydlom - je výsledkom iniciatívy Verejno-súkromného partnerstva za umývanie rúk mydlom, ktoré vzniklo v roku 2001. Tvoria ho medzinárodní hráči - Detský fond Organizácie Spojených národov (UNICEF), Svetová banka (WB), Americká agentúra pre rozvojovú pomoc (United States Agency for International Development, USAID) a mnohé zdravotnícke inštitúcie, ako aj výrobcovia prostriedkov na osobnú hygienu. Ich spoločným cieľom je znižovať výskyt hnačiek a respiračných ochorení a podporovať umývanie rúk mydlom. Prvýkrát sa slávil v roku 2008.

16. októbra

Svetový deň výživy - pripomína sa od roku 1981 na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN). V ten deň v roku 1945 založili Organizáciu Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO).

Svetový deň chrbtice - vznikol z iniciatívy Svetovej spoločnosti pre zdravú chrbticu. Pripomína sa od roku 2000.

17. októbra

Medzinárodný deň za odstránenie chudoby - vyhlásila ho OSN v roku 1992.

18. októbra

Svetový deň menopauzy - vyhlásila ho Medzinárodná spoločnosť pre menopauzu (International Menopause Society, IMS) v roku 2000. Má poukázať na zdravotné aspekty a vysvetliť, čo vlastne menopauza je.

Svetový deň monitorovania vody - ustanovila ho Svetová federácia pre životné prostredie a Medzinárodná asociácia pre vodu. Pripomína sa od roku od 2003.

20. októbra

Svetový deň osteoporózy - od roku 1998 ho spoluorganizuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).


Téma TASR