Štátne sviatky, pamätné dni, svetové a medzinárodné dni na 23.9.-29.9.

TASR, 22. septembra 2017 8:28

Štátne sviatky, pamätné dni, svetové a medzinárodné dni na 23.- 29. septembra.

Foto: pixabay.com


Bratislava 22. septembra (TASR) -


23. septembra

Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi - vyhlásený bol v januári 1999 na Svetovej konferencii koalície proti obchodovaniu so ženami v bangladéšskej Dháke.

26. septembra

Európsky deň jazykov - vyhlásila ho Rada Európy (RE) počas Európskeho roka jazykov 2001.

27. septembra

Deň železničiarov - história tohto dňa sa začala odvíjať od 18.8.1954, keď bol na celoštátnej konferencii na Pražskom hrade zdôraznený význam železničnej dopravy. Pre túto udalosť sa zo začiatku slávil Deň železničiarov v tomto augustovom termíne do roku 1963. Až neskôr sa tento termín osláv presunul na 27. septembra. Tento deň bol stanovený preto, lebo 27. septembra 1840 bol otvorený prvý úsek konskej železnice Bratislava – Svätý Jur. Táto konská železnica bola prvou verejnou železnicou nielen na území Slovenska, ale v celom vtedajšom Uhorsku.

Svetový deň cestovného ruchu - rozhodla o ňom Svetová organizácia cestovného ruchu (United Nations World Tourism Organization, UNWTO) a pripomína sa od roku 1980. V tento deň bol v roku 1979 prijatý štatút UNWTO.

Svetový deň mlieka v školách - vznikol z iniciatívy Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization, FAO). Pripomína sa od roku 2000 a pripadá na poslednú septembrovú stredu.

28. septembra

Deň českej štátnosti - štátny sviatok Českej republiky.

Svetový deň besnoty - prvýkrát sa pripomínal 8.9.2007. Od roku 2008 sa pripomína 28. septembra. Je sponzorovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), podporovaný Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization, FAO).

Medzinárodný deň za právo vedieť - vyhlásila ho organizácia Freedom of Information Advocates Network (FOIA-Net). V tento deň v roku 2002 sa v bulharskej metropole Sofia stretli zástupcovia mimovládnych organizácií z 36 krajín a založili FOIA-Net s cieľom obhajovať právo na slobodný prístup k informáciám.

Medzinárodný námorný deň - ustanovila ho Medzinárodná námorná organizácia (International Maritime Organisation, IMO) so sídlom v Londýne. Je to medzinárodná organizácia so štatútom zvláštnej agentúry Organizácie Spojených národov (OSN) s cieľom koordinovať medzinárodnú námornú bezpečnosť a predchádzať znečisteniu morských vôd. Slovenská republika (SR) je členom IMO od roku 1993.


29. septembra

Deň Zboru väzenskej a justičnej stráže SR - pripomína sa na sviatok patróna sv. Michala. Novú tradíciu založili 29.9.1999 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Leopoldove.

Svetový deň srdca - vyhlásili ho Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Svetová federácia pre zdravé srdce (World Heart Federation, WHF), Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO). Pripomínal sa od roku 2000 vždy v poslednú septembrovú nedeľu. Od roku 2011 sa slávi 29. septembra.

Európsky deň agrobiodiverzity - je podporovaný nadáciou SAVE (Safeguard for Agricultural Varieties in Europe) a oslavuje sa od roku 2005. Deň je určený na zvýšenie povedomia verejnosti o význame ochrany poľnohospodárskej biodiverzity – agrobiodiverzity.


Téma TASR