SR sa zapojí do aktivít k Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov

TASR, 21. februára 2018 7:59

Od roku 1985 je 21. február vyznačený v kalendári ako Medzinárodný deň turistických sprievodcov.

Ilustračné foto Foto: Martin Baumann/TASR



Bratislava/Viedeň 21. februára (TASR) - Medzinárodný deň turistických sprievodcov pripadá na 21. februára a v tomto roku sa Slovensko zapája do aktivít k tomuto dňu po 15. raz. Termín podujatí, ktoré zorganizovala Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu (SSSCR) s partnermi v regiónoch, bol pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov stanovený na sobotu 24. februára.

SSSCR na svojej webovej stránke zverejnila úplný zoznam akcií k tomuto dňu. Podujatia sú pripravené v rôznych mestách Slovenska v dňoch 10. februára - 2. marca.

Od roku 1985 je 21. február vyznačený v kalendári ako Medzinárodný deň turistických sprievodcov, keďže práve na ten deň pripadá výročie založenia Svetovej federácie asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) ako profesijného odborného združenia sprievodcov.

Popri prezentácii a popularizácii svojej práce pre verejnosť sa turistickí sprievodcovia stávajú v istom zmysle aj vyslancami miest, regiónov a krajín. Mnohí sa venujú najmä práci so zahraničnými návštevníkmi a dovolenkármi. WFTGA preto prišla v roku 1990 s myšlienkou, že obyvateľom miest, v ktorých sprievodcovia žijú a pracujú, ponúkne pravidelne v deň jej založenia možnosť spoznať mesto s bezplatným výkladom odborného sprievodcu. Podujatie sa v tom roku uskutočnilo v 15 krajinách. Nezisková a nepolitická WFTGA sa rozšírila do desiatok ďalších krajín sveta a má vyše 200.000 sprievodcov.

SSSCR ako profesijná organizácia na Slovensku vznikla v apríli 2003, do WFTGA vstúpila v novembri 2003, jej 39. členom sa oficiálne stala 1. januára 2004 a v tom istom roku sa prvýkrát zapojila do akcií Medzinárodného dňa turistických sprievodcov. Prehliadky miest s výkladom sprievodcov sa vtedy uskutočnili v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. V minulých ročníkoch Medzinárodného dňa turistických sprievodcov si vo vyše desiatke miest odborný výklad stovák sprievodcov vypočuli tisíce ľudí.

Spoločnosť patrí medzi sedem zakladajúcich členov Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR SR). Zväz vznikol 17. januára 2011 a jeho prvým prezidentom sa stal Stanislav Macko.




Téma TASR