Spoznávajú vzdialené krajiny

PaedDr.Helena Rusnáková, 22. októbra 2017 8:23

Čitatelia Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch radi spoznávajú cudzie krajiny. Tentokrát to bolo Thajsko.


Čitatelia Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch radi spoznávajú cudzie krajiny. Tentokrát to bolo Thajsko. Foto: Helena Rusnáková

Nové Zámky 22. októbra (SkolskyServis.sk) - Ľudia všeobecne radi cestujú. Niektorým sa podarí v živote si splniť svoje cestovateľské plány do ďalekých krajín, pre iných to ostáva neraz nesplneným snom. Chceme však vedieť o krajinách svojich snov čo najviac, preto čítame cestopisy, sledujeme dokumentárne filmy, alebo využijeme možnosť účasti sa besedách, prednáškach, ako to urobili aj Novozámčania, ktorí boli zvedaví na život v Thajsku.
Novozámčania mali možnosť pomocou prednášky MUDr. Moniky Paluškovej spoznať krajinu juhovýchodnej Ázie – Thajsko.

Beseda s lekárkou a cestovateľkou sa konala ako v poradí štvrtá beseda o cestovateľských zážitkoch M. Paluškovej dňa 19.októbra 2017 v priestoroch Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch.

Pomocou prezentácie sa presunuli do Thajska, kde spoločne spoznávali prírodné podmienky krajiny,ako aj skvosty v podobe kultúrnych pamiatok a v neposlednom rade spôsob života tamojšieho ľudu.

Čitatelia Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch radi spoznávajú cudzie krajiny. Tentokrát to bolo Thajsko. Foto: Helena Rusnáková


Čitatelia Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch radi spoznávajú cudzie krajiny. Tentokrát to bolo Thajsko. Foto: Helena Rusnáková

PaedDr.Helena Rusnáková (OA Šurany)

Stredoškolská učiteľka predmetov nemecký jazyk a dejepis.

Téma TASR