Slovensko: Historický kalendár na 19. marca

TASR, 19. marca 2019 6:18

Utorok 19. marca 2019. Je to dvanásty pracovný týždeň a 78. deň roka 2018. Do konca roka zostáva 287 dní.Bratislava 19. marca (TASR) -

SLOVENSKO - OSOBNOSTI


1589 - Zomrel v Uherskom Brode (dnes Česko) slovenský renesančný dramatik, náboženský spisovateľ a evanjelický kňaz PAVEL KYRMEZER, ktorého divadelná hra Komedie česká o bohatci a Lazarovi sa zaraďuje medzi prvé dramatické diela napísané Slovákom. Narodil sa okolo roku 1530 v Banskej Štiavnici.

1748 - Narodil sa v Trenčíne lekár, odborný spisovateľ a priekopník muzikoterapie IGNÁC ROMUALD AMBRO. Zomrel v roku 1785.

1817 - Narodil sa v Beckove evanjelický kňaz, organizátor slovenského národného hnutia, vydavateľ Slovenských pohľadov, spoluzakladateľ Tatrína, historik, publicista, básnik a spisovateľ JOZEF MILOSLAV HURBAN, predseda Slovenskej národnej rady (SNR) v revolučných rokoch 1848-1849 a jeden z tzv. otcov modernej slovenčiny. Zomrel 21.2.1888.

1832 - Narodil sa vo Svätom Jure pri Bratislave orientalista, cestovateľ ARMIN VÁMBÉRY. Zomrel 15.9.1913.

1887 - Narodil sa v Heľpe insitný maliar a rezbár JOZEF KEMKO, ktorého práce sú zastúpené v zbierkach Historického ústavu Slovenského národného múzea (SNM), Slovenskej národnej galérie (SNG) v Bratislave a Etnografického ústavu SNM v Martine. Zomrel 25.7.1960.

1904 - Narodil sa v Košiciach maliar a grafik ĽUDOVÍT FELD. Zomrel 18.5.1991.

1906 - Narodil sa v obci Selenča (Srbsko, Vojvodina) slovenský lekár, chirurg KAROL ŠIŠKA, zakladateľ slovenskej kardiochirurgie. Zomrel 12.4.2000 v Senci.

1913 - Narodil sa v Rajci sochár a medailér RUDOLF PRIBIŠ, predstaviteľ reliéfnej plastiky a jeden z najmladších sochárov skupiny Generácia 1909. Najznámejšie z jeho diel sú: bronzové dvere obradnej siene Pamätníka sovietskej armády na bratislavskom Slavíne, Pamätník obetiam vojny v Žiline, Žena po kúpeli v Rajeckých Tepliciach, alebo plastika Odpočívajúca v parku v Dudinciach či Pamätník osloboditeľov v Starej Turej. Zomrel 3.7.1984.

1936 - Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový herec VLADO (VLADISLAV) MÜLLER, známy z mnohých televíznych seriálov (napr. Priatelia zeleného údolia, Straty a nálezy, Alžbetin dvor), inscenácií (napr. trojdielna Americká tragédia) či filmov (napr. Majster kat, Kristove roky, Medená veža, Orlie pierko, Signum Laudis). Zomrel 20.6.1996.

1942 - Narodil sa v Čadci spisovateľ, básnik a autor literatúry faktu ROMAN BEDNÁR.

1948 - Narodil sa v Žiline maliar, sochár a umelecký keramikár JOZEF HAŠČÍK.

1974 - Zomrel v Bratislave komunistický politik KAREL BACÍLEK, vysoký funkcionár Komunistickej strany Československa (KSČ), ktorý niesol zodpovednosť za mnohé neprávosti napáchané totalitným režimom v 50. rokoch 20. storočia. Narodil sa 12.10.1896.

2004 - Zomrela v Bratislave maliarka AGNEŠA SIGETOVÁ, významná predstaviteľka druhej vlny slovenskej novej figuratívnej tvorby. Narodila sa 5.6.1939.


SLOVENSKO - UDALOSTI


1845 - Vo Vrbovciach vznikol Gazdovský spolok, ktorý viedol kaplán Daniel Bôrik a učiteľ Dušan Kulíšek. Spolok neskoršie tvoril základ pre úverové a spotrebné družstvo.

1856 - Prvýkrát sa v Bratislave rozsvietili plynové lampy.

1861 - V Budapešti (dnes Maďarsko) vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národnie noviny.

1964 - Vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave uviedli do prevádzky prvý generátor neutrónov na území Československa.

1995 - V Paríži podpísali vtedajší predseda slovenskej vlády Vladimír Mečiar so svojím maďarským partnerom Gyulom Hornom základnú zmluvu o dobrých susedských vzťahoch a priateľskej spolupráci medzi oboma krajinami.

Téma TASR