SLOVENSKO: Historický kalendár na 18. októbra

TASR, 18. októbra 2017 6:36

Streda - 18. októbra 2017. Je to štyridsiaty druhý pracovný týždeň a 291. deň v roku 2017.

Foto:TASRBratislava 18. októbra (TASR) -

SLOVENSKO - OSOBNOSTI

1806 - Narodil sa v Krupine básnik a cirkevný hodnostár KAROL BRAXATORIS, brat Andreja Sládkoviča a zástanca štúrovskej slovenčiny. Zomrel 12.5.1869.

1874 - Narodil sa v Tajove prozaik a dramatik, predstaviteľ realizmu v slovenskej literatúre JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ, autor známych spoločensko-kritických próz ako napríklad Maco Mlieč, Mamka Pôstková alebo Horký chlieb. Výrazne sa však presadil aj ako dramatik. Medzi jeho najznámejšie hry patria: Sľuby, Ženský zákon či Statky-zmätky. Zomrel 20.5.1940.

1876 - Narodil sa v Pribyline právnik, národovec a politik JÁN RUMANN. Zomrel 2.8.1925.

1888 - Narodil sa vo Vrbici (dnes mestská časť Liptovského Mikuláša) evanjelický kňaz, básnik, dramatik, publicista a politik MARTIN RÁZUS, predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a významná osobnosť slovenského medzivojnového kultúrneho života. Je autorom známych detských románov Maroško a Maroško študuje, ale aj ďalších beletristických diel napríklad Svety, Júlia alebo Odkaz mŕtvych. Do literatúry však vstúpil ako básnik zbierkami Z tichých i búrlivých chvíľ, To je vojna, Hoj, zem drahá. Zomrel 8.8.1937.

1889 - Narodil sa v Bobrovci jeden z prvých piatich profesionálnych slovenských hercov JOZEF KELLO, člen Činohry Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. Zomrel 17.3.1951.

1911 - Narodil sa v Púchove lekár, kardiológ VLADIMÍR HAVIAR, zakladateľ slovenskej kardiológie a kardiochirugie. Zomrel 4.3.1996.

SLOVENSKO - UDALOSTI

1514 - Uhorský snem v Budíne (dnes Budapešť - Maďarsko) schválil niekoľko zákonov namierených proti sedliakom a poddaným. Bola to reakcia na sedliacke povstanie vedené Jurajom Dóžom, ktoré bolo potlačené 15.7.1514.

1918 - V tlači bola publikovaná Washingtonská deklarácia, základný dokument československého zahraničného odboja.

1947 - Národný súd v Bratislave odsúdil poslanca, politika a diplomata vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) Karola Sidora za jeho neprítomnosti na 20 rokov väzenia.

1968 - Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky (NZ ČSSR) odhlasovalo podpis Zmluvy medzi vládou ČSSR a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) o podmienkach dočasného pobytu sovietskych vojsk na území ČSSR.

2006 - Vláda Slovenskej republiky (SR) potvrdila stiahnutie ženijnej jednotky z Iraku vo februári 2007. Vojenská jednotka tým v Iraku dokončila plánované polročné obdobie a k ďalšej rotácii už nedošlo.

Téma TASR