Slovensko: Historický kalendár na 17. decembra

TASR, 17. decembra 2017 6:21

Nedeľa - 17. decembra 2017. Je to päťdesiaty pracovný týždeň a 351. deň v roku 2017.

Foto:TASR


Bratislava 17. decembra (TASR) -

SLOVENSKO - OSOBNOSTI

1908 - Narodil sa v Liptovskej Porúbke spisovateľ a pedagóg FERDINAND GABAJ, autor próz ako napríklad Otec Timotej, Každý po svojom, alebo Suchý plač. Napísal aj libreto opery Túžba a knihy pre deti Guľka a Jamka, Kolobežka, Cirkus Hopsasa. Zomrel 12.7.1974.

- Narodil sa v Nižnej Šuňave (dnes Šuňava) katolícky kňaz, prekladateľ a historik ŠTEFAN ŠMÁLIK, popredná osobnosť protikomunistického katolíckeho disentu. Zomrel 21.12.1991.

1921 - Narodil sa v obci Liptovský Ján emeritný biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) JÚLIUS FILO st. Zomrel 14.4.2004.

1922 - Narodil sa v Ružomberku divadelný, filmový a televízny herec ELO ROMANČÍK. Zomrel 9.10.2012.

1977 - Zomrel v Bratislave geológ a speleológ JÁN VOLKO-STAROHORSKÝ, priekopník ochrany prírody na Slovensku. Narodil sa 31.7.1880.


SLOVENSKO - UDALOSTI


1526 - Na bratislavskom sneme zvolili za uhorského kráľa Ferdinanda I. Habsburského.

1908 - Bola otvorená prvá trať Tatranskej elektrickej železnice z Popradu do Starého Smokovca.

1978 - Uvedením prvého energetického bloku do skúšobnej prevádzky začala svoju činnosť prvá československá atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach.

1987 - Gustáv Husák rezignoval na funkciu generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Československa (ÚV KSČ), nahradil ho Miloš Jakeš.

1992 – Prejavmi najvyšších predstaviteľov federácie a štátnou hymnou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) sa skončila historicky posledná schôdza Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR. Poslanci na nej prijali záverečné uznesenie o ústavnosti procesu zániku ČSFR a vzniku samostatnej Slovenskej republiky (SR) a samostatnej Českej republiky (ČR).

2005 - Rozhodnutie o zlúčení so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou (SDKÚ) prijali v Banskej Bystrici delegáti mimoriadneho kongresu Demokratickej strany (DS). Za uznesenie o fúzií s SDKÚ a za zmluvu o zlúčení s SDKÚ hlasovalo 102 zo 168 účastníkov kongresu, pričom na jeho schválenie bolo potrebných 101 hlasov.
Téma TASR