Slovensko: Historický kalendár na 16. mája

TASR, 16. mája 2018 6:40

Streda 16. mája 2018. Je to dvadsiaty pracovný týždeň a 136. deň roka 2018.

Foto:


Bratislava 16. mája (TASR) -

SLOVENSKO - OSOBNOSTI

1658 - Narodil sa (niektoré zdroje uvádzajú 14. máj) v Balážských Ďarmotách (dnes Maďarsko) jezuita a matematik FRANTIŠEK SÉKEJ (Székely), ktorý vydal prvé trigonometrické tabuľky v Uhorsku. Zomrel 22.9.1715.

- Zomrel v Bratislave náboženský spisovateľ, prvý dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity (1635-1777) TOMÁŠ JÁSBERÉNI. Narodil sa 21.11.1597.

1713 - Narodil sa v Banskej Štiavnici banský konštruktér a vynálezca, priekopník mechanizácie baníctva JOZEF KAROL HELL, ktorý zdokonalil banské čerpadlo na spodnú vodu a vzduchové čerpadlo, ktorým sa privádzal vzduch do hlbinných šácht. Zomrel 11.3.1789.

1719 - Narodil sa v Trnave jezuita, profesor na Trnavskej univerzite (1635-1777), fyzik a básnik JÁN PURGINA. Zomrel 13.6.1748.

1842 - Narodil sa v Šali stavebný inžinier, spolupracovník francúzskeho inžiniera Alexandra Gustava Eiffela, odborník na stavbu mostov a železných konštrukcií JÁN FEKETEHÁZY, staviteľ prvého otáčavého mosta v Uhorsku. Zomrel 31.10.1927.

1847 - Narodil sa vo Vrbovciach evanjelický kňaz a spisovateľ PAVEL BEBLAVÝ. Zomrel 18.5.1910.

1942 - Narodil sa v Martine historik a pedagóg ALEXANDER AVENARIUS, ktorý sa venoval byzantsko-nomádskym vzťahom a byzantsko-slovanskej problematike. Zomrel 26.10.2004.

1953 - Narodil sa v Bratislave divadelný teoretik a kritik MILOŠ MISTRÍK.

1954 - Narodila sa v Bratislave poetka, autorka rozhlasových hier a redaktorka NATA HOSŤOVECKÁ.

1968 - Narodil sa v Stropkove bývalý uznávaný medzinárodný futbalový rozhodca, bývalý manažér ukrajinského futbalového klubu FC Šachtar Doneck a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) za Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu – Demokratickú stranu (SDKÚ-DS) ĽUBOŠ MICHEĽ, súčasný športový riaditeľ gréckeho futbalového klubu PAOK Solún.

2008 - Zomrel v Banskej Bystrici významný slovenský ľudový bábkar ANTON ANDERLE, ktorý okrem iného vytvoril unikátnu zbierku marionet rôznych veľkostí, ktorá je najucelenejším dokladom vývinu bábkového divadla na Slovensku. Narodil sa 20.11.1944.


SLOVENSKO - UDALOSTI

1785 - V Bratislave začal pôsobiť operný súbor, ktorý angažoval pre svoje divadlo gróf Ján Nepomuk Erdödy. Operný súbor tvorilo sedem spevákov a štyri speváčky. Súbor viedol Hubert Kumpf.

1810 - Na evanjelickej fare Bohuslava Tablica v Kostolných Moravciach sa uskutočnilo zakladajúce valné zhromaždenie Učenej spoločnosti banského okolia.

1880 - Vznikla Všeobecná robotnícka strana Uhorska.

1921 - V Prahe (dnes Česko) sa skončil (začal sa 14.5.) ustanovujúci zjazd Komunistickej strany Československa (KSČ).

1935 - V Prahe bola podpísaná spojenecká zmluva medzi Československou republikou (ČSR) a Zväzom sovietskych socialistických republík (ZSSR).

1945 - Vtedajšia Slovenská národná rada (SNR) vydala dekrét o poštátnení cirkevných, ľudových, stredných a vyšších škôl.

1993 - Začalo sa (trvalo do 17.5.) v Bratislave 10. generálne zhromaždenie Svetového kongresu Slovákov, ktoré sa po prvý raz v histórii kongresu uskutočnilo na území Slovenskej republiky (SR).

1998 - V Košiciach koncertoval svetoznámy operný spevák Luciano Pavarotti, ktorého privítalo takmer 10.000 ľudí.

2003 - Začalo sa referendum, ktoré trvalo do 17.5., a v ktorom občania Slovenskej republiky (SR) schválili vstup krajiny do Európskej únie (EÚ). Za členstvo v EÚ sa vyslovilo 92,46 percenta zúčastnených voličov, proti bolo 6,2 percenta. K referendovým urnám prišlo 52,15 percenta občanov SR oprávnených hlasovať.

2006 - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) pripravila pre poistencov na svojej internetovej stránke detailne spracovaný návod pre vyplňovanie každého z trinástich tlačív potrebného pri historicky prvom ročnom zúčtovaní.Téma TASR